Home M-System ต้องการแสดงสถานะการชาร์ตของแบตเตอรี่
ต้องการแสดงสถานะการชาร์ตของแบตเตอรี่ PDF Print E-mail

ในระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการแสดงสถานะของแบตเตอรี่เพื่อประโยชน์กรณีเกิดไฟฟ้่าขัดข้องจะได้ทราบความพร้อมของแบตเตอรี่ M-System มีอุปกรณ์ที่สามารถแสดงสถานะการชาร์ตของแบตเตอรี่ เช่น Full load อยู่ที่ 12 Vdc ก็สามารถแสดงค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ออกมาบน LED Panel ได้ตามรูป

 จากรูปใช้ Signal Transmitter เพื่อแปลงสัญญาณแรงดัน(สามารถเลือก Range ได้จากรุ่น Transmitter) เป็นเอาท์พุต 4-20 mA เพื่อต่อกับ Digital PAnel Meter หรือต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการ

EAP032083[2]

  | ข้อมูล Transmitter  |  ข้อมูลอุปกรณ์ Digital Panel Meter

 

สิ่งที่น่าสนใจ

LED Tower จาก M-System คุณภาพสูง ทน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเข้าสาย 
IT60 Series
Component Identification

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ