Home ICONICS (SCADA) Case Study (ตัวอย่างงาน) กรณีศึกษาGENESIS SCADA: Attiki Odos Motorway
กรณีศึกษาGENESIS SCADA: Attiki Odos Motorway PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 19 June 2015 05:14

clip_image002

ภาพถ่ายทางอากาศถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos

 

 

“ระบบงานแสดงผลและควบคุมนี้ ถูกออกแบบและจัดทำให้เสร็จทันเวลา โดย บ.Algosystems S.A. จากกรุงเอเธน ประเทศกรีซ การแสดงผลของ SCADA เป็นที่ประทับใจอย่างมาก และช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราเห็นภาพการทำงานบนทางหลวงได้จากทุกแห่ง ระบบนี้ช่วยทั้งความรวดเร็วและการรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายฉุกเฉินและทีมสนับสนุน โปรแกรมจาก ICONICS ช่วยทำให้โครงการ The Attiki Odos เป็นโครงการถนนมอเตอร์เวย์มาตรฐานระดับโลก”

 

Serafim Tsavdaras

ผู้จัดการโครงการ บ. AKTOR SA

(หนึ่งในทีมงานของ the Attiki Odos)

 

clip_image004

หน้าจอแสดงภาพรวมถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos

 

ถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos

เขต Attica ประเทศกรีซ

clip_image006

 

 

เกี่ยวกับถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos

เป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่ทันสมัยสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับออกแบบด้วยมาตรฐานสูงสุด มีระยะทางมากกว่า 60กม. มีขนาดความกว้าง 4 ช่องจราจร มีจุดเชื่อมต่อเป็นทางแยกต่างระดับถึง 32 จุด และมีสะพานลอยกว่า 100 จุด ถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos ได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในการตรวจจับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบรวมถึงการตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

 

 

การนำโปรแกรมของ ICONICS ไปใช้งาน

โปรแกรม GENESIS32 นำมาใช้ในรูปแบบการสำรองระบบ (Redundant) กับส่วนโมดูลแจ้งเตือน AlarmWorX32 กำหนดให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์รับหน้าที่เป็นทั้งเครื่องแสดงผลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์วัดคุมทางไฟฟ้าทั้งหมดในระบบงานอุโมงค์และบนเส้นทางหลวง และนำเอาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายอากาศในอุโมงค์เข้ามารวมไว้ด้วยกัน

ในส่วนการวัดและควบคุมคุณภาพอากาศในอุโมงค์นั้น โปรแกรม GENESIS32 สามารถไปควบคุมการไหลเวียนของอากาศ ให้มีความปลอดภัยปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หมอกควัน และก๊าซไนโตรเจนที่จะเป็นอันตรายได้

 

 

คุณสมบัติที่สำคัญ

นอกจากใช้กับการควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในอุโมงค์ทุกแห่งแล้ว โปรแกรมจาก ICONICS ยังได้นำไปใช้กับระบบอื่นๆ อีก เช่น ระบบท่อดับเพลิงฉุกเฉิน ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบจ่ายไฟฟ้า (medium and high voltage) ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแสดงผลและควบคุมให้ทำงานจากโปรแกรมของ ICONICS และส่วนการเก็บข้อมูลของระบบใช้โปรแกรม MSDE

clip_image008

หน้าจอควบคุมระบบระบายอากาศ

ของถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos ในกรีซ

 

 

ข้อมูลของโครงการนี้โดยสรุป

โปรแกรม GENESIS32 ของ ICONICS ถูกติดตั้งที่ Attiki Odos ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติงานกลางของถนนมอเตอร์เวย์และเป็นที่รวมการแสดงสถานะการทำงานของระบบอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าไว้ทั้งหมด โดยที่ระบบ SCADA นี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายมากขึ้น สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ สามารถทำการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 

ด้วยการที่ใช้ Tag มากกว่า 25,000 I/O เครื่อง SCADA เซิร์ฟเวอร์จึงทำงานหนักตลอดเวลาร่วมกับชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำสำรองระบบของ Opto22 LCM4 และชุดอุปกรณ์ควบคุมของ LCSX-Plus พร้อมเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบอีเทอร์เน็ต

 

ค่าเวลาในการตอบสนองของระบบนี้ทำเวลาได้ให้น้อยกว่า 2 วินาที ใช้โปรแกรม GenBroker มาช่วยการกำหนดสื่อสารระหว่างเครื่องเวิร์กสเตชั่นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

และทาง บ. Algosystems S.A.ใช้โปรแกรม ICONICS OPC ToolWorX เป็นเครื่องมือพัฒนา OPC Server ให้มีความสามารถแบบ Multithreaded เพื่อรองรับการทำสำรองระบบ (Redundancy) ให้ทำงานร่วมกับชุดควบคุม Opto22 ได้

 

ประโยชน์ของระบบ

โปรแกรม ICONICS ได้ถูกเลือกใช้กับระบบงานนี้ ก็ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิดกว้างของ GENESIS32 รวมถึงความเชื่อถือได้ของการทำสำรองระบบในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทั้งยังสามารถใช้ OPC Server ได้กว้างขวาง และมาพร้อมกับเครื่องมือตัวช่วยต่างๆ

 

clip_image010

โครงข่ายถนนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

 

บทสรุป

ICONICS กับ Algosystems และ AKTOR SA ได้ร่วมมือกันพัฒนางาน SCADA โครงการถนนมอเตอร์เวย์ Attiki Odos นี้ ช่วยเชื่อมโครงข่ายถนนภายในและถนนรอบนอกกรุงเอเธนส์ เป็นระบบงาน SCADAที่ประสบความสำเร็จอย่างดี โครงการทำภายใต้เวลาที่จำกัดและเสร็จสิ้นก่อนกำหนด โครงการนี้เปิดใช้ถนนได้ทันเวลาในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในกรีช

 

Solutions Highlighted

GENESIS32

Web-Based HMI/SCADA Visualization

AlarmWorX32

Multimedia OPC Alarm Management Software

OPC ToolWorX

Rapid OPC Development Toolkit

รวบรวมบทแปลโดย  EDA Support Team, http://www.eda.co.th

อ้างอิงจาก ICONICS Success Story, http://www.iconics.com

Last Updated ( Thursday, 18 June 2015 21:16 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ