Home ICONICS (SCADA)
Microsoft ใช้ซอร์ฟแวร์ SCADAของ ICONICSในอาคาร Energy-Smart Building เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มเสถียรภาพ PDF Print E-mail
Sunday, 22 July 2012 05:52

Darrell Smith ผู้จัดการฝ่ายพลังงานของ Microsoft กล่าวถึงซอร์ฟแวร์ SCADAของ ICONICS ที่ถูกนำมาใช้งานที่อาคาร Energy-Smart Buildings ว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มเสถียรภาพให้แก่Microsoftซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของICONICS ได้อย่างเห็นได้ชัด (ชม VDO ด้านบน)

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Programmable Alarms
Analog Alarms

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ