Home ICONICS (SCADA)
EDA ให้การอบรม GENESIS32 SCADA วันที่ 13-15 มิ.ย. 55 PDF Print E-mail
Friday, 15 June 2012 17:59

6

EDA International ให้การอบรม GENESIS32 SCADA แก่บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 55 ดังต่อไปนี้

บ.ทีซี ยูเนียน อโกรเทค
บ.สยามฟายน์เฆมี
บ.อี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ