Home ICONICS (SCADA)
การคอนฟิก GenBroker ฝั่ง WebHMI Server PDF Print E-mail
Monday, 11 June 2012 17:16

การคอนฟิก GenBroker ของ WebHMI มี 2 ส่วนคือ GENBroker สำหรับ GENESIS32 และ Client Configuration สำหรับ Client ที่จะติดต่อเข้ามาผ่าน IE อ่านต่อ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ