การคอนฟิก GenBroker ฝั่ง WebHMI Server
Home ICONICS (SCADA)
การคอนฟิก GenBroker ฝั่ง WebHMI Server PDF Print E-mail
Monday, 11 June 2012 17:16

การคอนฟิก GenBroker ของ WebHMI มี 2 ส่วนคือ GENBroker สำหรับ GENESIS32 และ Client Configuration สำหรับ Client ที่จะติดต่อเข้ามาผ่าน IE อ่านต่อ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image