Home ICONICS (SCADA)
หาประสิทธิภาพแมชีน/การผลิตด้วยข้อมูลจาก GENESIS32 บน MS Excel PDF Print E-mail
Tuesday, 01 November 2011 20:12

ข้อมูลที่เก็บใน GENESIS32 (AlarmWorX32) นั้น สามารถนำมาหาค่าประสิทธิภาพ รวมทั้ง Downtime ให้เห็นจุดดีจุดด้อยในระบบผลิตได้ ผู้บริหารจะได้วางแผนขจัดข้อบกพร่อง หรือคำนวนได้ว่าสามารถเพิ่มการผลิตหรือผลกำไรได้อย่างไรต่อไป  ชม VDO วิธีการและแนวทางการนำไปใช้

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image I.S. Interfaces จากPR Electronicsรับประกัน5ปี

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ