Home ICONICS (SCADA)
เทคนิคการใช้งาน Local Alias PDF Print E-mail
Thursday, 25 August 2011 23:45

Local Alias ทำให้เราประหยัดเวลาในการสร้างหน้าแสดงผล โดยทำให้เราสามารถลดหน้าแสดงผลที่มีรูปแบบเหมือนกันลงได้ โดยสามารถใช้ไฟล์แสดงผลเพียงไฟล์เดียวเพื่อแสดงผลรูปแบบที่เหมือนกันแต่พารามิเตอร์หรือ tag ต่าวกัน ท่านใดยังมองไม่เห็นภาพ ชม VDO ที่นี่ จะเข้าใจครับ ส่วนบทความนี้จะแสดงเทคนิคการใช้งาน Local Alias เพิ่มเติมนอกเหนือจาก VDO ครับ

 

ปกติเมื่อเราลิงค์ OPC tag ใน GraphWorX32 ของ GENESIS32 เราจะลิงค์ดังรูปที่ 1 คือเลือกสัญญาณเป็นตัวเต็ม ๆ มาแสดง หรือ Expression

image

รูปที่ 1

 

แต่เมื่อใช้ Local Alias เราสามารถใช้ลิงค์แบบ Alias โดยเปลี่ยนจากสัญญาณ ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Random เป็น <<MySignal>> ซึ่งก็หมายถึงเราสร้าง Local Alaias ชื่อ MySignal ขึ้นมาดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

 

จากนั้นเมื่อเราต้องการสั่งให้ Local Alias ตัวนี้เป็น OPC Tag ใดเราก็สร้าง Dynamic Pick ขึ้นมาบนปุ่มหรืออ็อปเจ็คใด ๆ บน GraphWorX เหมือน VDO ด้านบนให้เซตค่าของ <<MySignal>> เป็น ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Random หรือ ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Sine เป็นต้น

 

หรือถ้าเราต้องการแบ่งการกำหนดลิงค์ OPC tag จากรูปที่ 2 จาก <<MySignal>> เป็น <<MyOPC>>\<<Group>>.<<Tag>> แบบนี้ก็ได้

จากนั้นก็ใช้ Dynamic Pick สั่งให้ค่าของ Alias แต่ละตัวเป็นชื่อ OPC Server, Group และ Tag name ได้

 

image

รูปที่ 3

 

และจากรูปที่ 3 เรายังสามารถ Import หรือ Export การคอนฟิกจากรูปที่ 3 ได้ด้วย เพื่อเอาไปใช้งานในกราฟิกไฟล์อื่นต่อไป เป็นต้น

 

image

รูปที่ 4

 

image

รูปที่ 5

 

จากรูปที่ 4 ปุ่ม Random เซตค่าให้ <<MyOPC>> เป็น ICONICS.Simulator.1  ส่วน <<Group>> เป็น SimulatePLC และ <<Tag>> เป็น Random

ส่วนรูปที่ 5 ต่างกันตรงปุ่ม Sine เซตให้ <<Tag>> เป็น Sine ส่วน <<MyOPC>> และ <<Group>> เซตค่าเหมือนกับปุ่ม Random

 

ดังนั้นในการณที่งานของเรามีการจัดแบ่ง Group หรือชื่อ OPC Server ออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ชื่อ OPC tag เป็นชื่อที่มีรายการเหมือนกันเช่น

 

 • OPC1
  • Group1
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN
  • Group2
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN
  • Group N
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN
 • OPC2
  • Group1
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN
  • Group2
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN
  • Group N
   • Tag1
   • Tag2
   • TagN

 

เราก็สามารถใช้เทคนิคการแบ่ง Alias ออกเป็น Alias ย่อย เพื่อประโยชน์ในการสลับ OPC Server หรือ Group หรือ Tag ได้ครับ

Last Updated ( Thursday, 25 August 2011 15:57 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ