Home ICONICS (SCADA)
BizViz PDF Print E-mail
Saturday, 13 November 2010 21:14

Manufacturing Intelligence and Business Visualization

The ICONICS BizViz? Suite คือชุด ซอร์ฟแวร์ที่ประกอบด้วยซอร์ฟแวร์ย่อยต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลในกระบวนการผลิตและระบบข้อมูลทางธุรกิจ ภายในองค์กร หัวใจหลักของ The ICONICS BizViz? Suite คือความสามารถที่เรียกว่า Data-Mining และ Web Portal Technology โดย The ICONICS BizViz? Suite ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงของ .NET และ Share Point Technology ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการผลิตและข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรเข้า ด้วยกัน สามารถจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งข้อมูล Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, OPC HDA (Historical Data Access) และ OPC real-time information


คลิ้กเพื่อชม VDO

 


ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลอย่าง ReportWorX สามารถสร้างรายงานข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลในกระบวนการผลิตเช่น OPC และระบบข้อมูลทางธุรกิจภายในองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย สามารถจัดทำรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel โดยใช้ Plug-in แบบ .NET Microsoft Excel Plug-in และด้วยเครื่องมือแบบ Wizard ที่เข่าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้สามารถสร้างรายงานแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขแบบต่าง ๆ เช่น ค่าจาก OPC, วัน เวลา , Event, Alarm หรือจากค่าในฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถกำหนดการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งรายงานทางอีเมล์ แฟกซ์ เก็บไฟล์รายงานไว้ใน Disk Drive ของ PC จัดแสดงรายงานบนหน้าจอ Desktop หรือจัดทำรายงานออกมาในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat PDF นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดให้จัดแสดง (Publish) บน Web Server แบบอัตโนมัติได้อีกด้วย โดย ReportWorX มีเทมเพลตมาตรฐานแบบต่าง ๆ และเทมเพลตเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละแบบให้เลือกใช้งานมากมายตามต้องการ

ReportWorXReportWorX

 

รูปที่ 1 ReportWorX

 

 

BridgeWorX เป็นซอร์ฟแวร์โมดูลหลักที่สำคัญตัวหนึ่งภายในชุดซอร์ฟแวร์ ICONICS BizViz? Suite นี้ โดย BridgeWorX ทำหน้าที่เป็น Data Exchange สำหรับทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ มีเครื่องมือแบบ Wizard ที่เป็นแผนภาพ ให้ผู้ใช้งานสามารถทำการเลือกว่าจะเชื่อมต่อระหว่างแหล่งข้อมูลประเภทใด (Data-mapping) ทำให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Real-time OPC Manufacturing Device เช่น PLC, DCS, Controller, Remote I/O, RTU, Alarm และค่าสัญญาณอื่น ๆ กับแหล่งข้อมูลธุรกิจขององค์กรได้ BridgeWorX Data-Mining Technology สามารถใช้กับแหล่งข้อมูล Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access, SAP, ข้อมูล Real-time Manufacturing และแหล่งข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ โดยมีการทำงานที่เรียกว่า Transaction ที่สามารถทำการแลกเปลี่ยนและส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต้องการไปยังแหล่ง ข้อมูลเป้าหมายอื่น ๆ ซึ่งสามารถกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ตามค่า Real-time OPC value, Alarm, Event, วัน เวลา และตามค่าพารามิเตอร์หรือ Attribute อื่น ๆ ของ Database หรือของไฟล์ได้ การคอนฟิกการเชื่อมโยงต่าง ๆ สามารถทำผ่าน Wizard ภายในเวลาอันรวดเร็ว

 

BridgeWorX

รูปที่ 2 BridgeWorX

 

 

PortalWorX เป็นเครื่องมือสำหรับจัดสร้างหน้าการจัดแสดงข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ แบบ Portal ที่ใช้ SharePoint Server Technology แบบใหม่ล่าสุด ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Portal เพื่อแสดงและจัดการข้อมูลจากกระบวนการผลิต และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรได้ตามต้องการอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวด้วยระบบจำแนกและ Login แบบ Single Sign-on และมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณต้องการเพื่อใช้ในการสร้าง Portal สำหรับจัดแสดงและสร้างรายงานแบบ Real-time, Historical Plant และ Business Information อื่น ๆ PortalWorX สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องการผู้ดูแลระบบ สะดวกในการคอนฟิก สามารถนำส่งและแสดงข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการข้อมูลในแต่ละโอกาสเช่น การประชุม การนำเสนอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา

 

Utilities Portal Online Portal Solution

 

รูปที่ 3 PortalWorX

 

MobileHMI ถูกออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงการทำงานของระบบควบคุมภายในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ Wireless และ Web-enabled โดยใช้เทคโนโลยี HMI ล่าสุดจาก ICONICS สามารถทำการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมที่จะให้บริการข้อมูลแก่อุปกรณ์ Wireless และ Web-enabled ต่าง ๆ โดยสามารถสั่งงานและแสดงผลข้อมูลผ่าน Web browse ด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานผ่าน Mobile phone หรืออุปกรณ์ PDA ได้ Mobile HMI สนับสนุนการสื่อสารหลากหลายแบบ เช่น OPC Data Access, GSM, TDMA, CDMA, WAP ผู้ใช้งานสามารถทำการ Acknowledge Alarm และรับทราบผลข้อมูลแบบ Real-time จากไลน์การผลิตผ่านอุปกรณ์ Mobile ต่าง ๆ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการผลิตได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Web browser, Mobile Phone, Pocket PC, Palm, Blackberry และ PDA อื่น ๆ

 

รูปที่ 4 Mobile HMI

 

Manufacturing Intelligence White Paper
เอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Manufacturing Intelligence จาก ICONICS (MI คือระบบบริหารงานทุกทิศทางที่ยืดหยุ่นรวดเร็วกว่า MES สามารถทำให้องค์กรมีการจัดการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจรวมถึงงานส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและความได้เปรียบ ทางธุรกิจ)

 

More details at ICONICS

 

©2005 EDA Instruments & Systems Company Limited. All rights reserved.

Last Updated ( Friday, 15 March 2013 10:12 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ