Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 FAQ PDF Print E-mail
Tuesday, 06 October 2009 15:44

1. GENESIS32 คืออะไร

: GENESIS32 คือชุดซอร์ฟแวร์ประเภท Web-enabled Industrial Automation ผลิตโดยบริษัท ICONICS ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลของ OPC แบบ Client – Server เพื่อสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับระบบ SCADA และ Human Machine Interface (HMI) รองรับการทำงานแบบ Multi-prcessor และ Hyper Threading systems

GENESIS32 ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมของ Microsoft DNA ประกอบด้วย VBA, COM, DCOM และเทคโนโลยี ActiveX เพื่อมาตรฐานในการสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ ท่านจึงสามารถสร้างโปรเจ็คได้บนระบบปฏิบัติการ Windows95, 98, Me, NT,2000, XP, 2003 Server, 2008 Server, Windows 7, Windows 8 ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาเดียวแต่ให้แอปพลิเคชั่นหลากหลายประเภท (One developmnt tool, many targets)

ICONICS ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ 32 bit ที่ใช้การสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ด้วยมาตรฐาน OPC แอปพลิเคชั่นที่สร้างจาก GENESIS32 สามารถ ทำงานแบบ Plug-n-play อย่างสมบูรณ์บนขีดสุดของความสามารถบนสถาปัตยกรรม Microsoft Technology

GENESIS32 ถูกติดตั้งในระบบ SCADA ทั่วโลกกว่า 150,000 ระบบ (ปี 2005)และได้รับรางวัล World Open Award ในโปรเจ็คการขนส่งนำ้มันระหว่างมอสโควและไซบีเรียซึ่งเป็นโปรเจ็คที่ใหญ่ที่สุดถึง 600,000 tag (หกแสนแท็ก)
Back to top

2. GENESIS32 ประกอบด้วยโมดูลหลักอะไรบ้าง

: GENESIS32 ประกอบด้วยโมดูลย่อยต่าง ๆ ที่ทำงานเป็นอิสระต่อกันเพื่อสร้างแอพลิเคชั่นแบบต่าง ๆ ตามลักษณะงาน โดยประกอบด้วยโมดูลหลัก3โมดูลคือ โมดูลสำหรับแอพลิเคชั่นแบบกราฟิก แอพลิเคชั่นสำหรับรวบรวมข้อมูล / พล็อตกราฟข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Trending) และโมดูลสำหรับสร้างระบบแจ้งเตือน (Alarm) ตามลำดับดังนี้

 • GraphWorX32 - โมดูลหลักสำหรับสร้างระบบกราฟิก
 • TrendWorX32 – โมดูลหลักสำหรับสร้างระบบ Data collection / Trending
 • AlarmWorX32 – โมดูลหลักสำหรับสร้างระบบแจ้งเตือน (Alarm)

นอกจากนั้น GENESIS32 ยังมีเครื่องมือช่วยในการสร้าง SCADA ที่รวมอยู่ในชุดซอร์ฟแวร์ GENESIS32 ดังต่อไปนี้

 • ScriptWorX32 – เครื่องมือช่วยในการสร้างสคริปต์ VBA
 • ProjectWorX32 – เครื่องมือรวบรวมซอร์สไฟล์ที่สร้างขึ้นจากโมดูลต่างๆพื่อรวมเป็นโปรเจ็คเดียว
 • VCRWorX32 – เครื่องมือในการบันทึกการทำงานของแอพลิเคชั่น SCADA ไว้ในรูปแบบมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว
 • Data Mining – ความสามารถในการเข้าถึงและจัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ
 • Screen Manager – เครื่องมือในการจัดแบ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับจัดวางแอพลิเคชั่นต่าง ๆ
 • DataSpy – เครื่องมือในการวิเคราะห์การทำงาน สื่อสารข้อมูลระหว่างแอพลิเคชั่นและ Server
 • GenBroker - เครื่องมือในการทำคอนฟิกูเรชั่นเพื่อติดต่อ Client – Server ภายในระบบเครือข่าย
 • Dr. DCOM - เครื่องมือในการทำคอนฟิกูเรชั่นเพื่อติดต่อ Client – Server ภายในระบบเครือข่ายโดยใช้การจัดการสื่อสารผ่าน DCOM ( Distributed Component Object Model)
 • Security Server - เครื่องมือในการจัดการมาตรการด้านความปลอดภัย ระดับของยูสเซอร์และสิทธิ์
 • DataWorX32 – เครื่องมือในการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง OPC Server/OPC Server, OPC Server/OPC Client และการสำรอง OPC Server

Back to top

3. การใช้งาน GENESIS32 ผู้ใช้งานต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือไม่

: ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโปรแกรมมิ่งใด ๆ มาก่อน เพราะ GENSIS32 มีลักษณะการใช้งานแบบ Drag & Drop และ User Interface ทุกอย่างตั้งอยู่บนความง่ายแต่ทรงพลังด้วยประสิทธิภาพ

Back to top

4. สำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มใช้งาน GENESIS32 อย่างไร

: เมื่อได้รับ CD Demo ของ GENESIS32 ไปแล้ว ให้ทำการติดตั้งและเริ่มใช้งานโปรแกรมที่ชื่อ GraphWorX32 ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับสร้างระบบควบคุมและแสดงผลแบบกราฟิกก่อน เนื่องจากเกี่ยวกับงานโดยส่วนใหญ่ของระบบ SCADA และเนื่องจากมีความเหนือชั้นด้านเทคนิคต่าง ๆ มากมายในการควบคุมกราฟิก ทำให้ผู้ใช้งานมีความเพลิดเพลินกับการสร้าง SCADA ทั้งนี้การใช้งานทุกโมดูลของ GENESIS32 ตั้งอยู่บนความง่ายแต่ทรงพลังด้วยประสิทธิภาพทั้งสิ้น สาเหตุหนึ่งที่ผู้เริ่มต้นนิยมเริ่มจาก GraphWorX32 ก็เน่องมาจากเราสามารถใช้งานโมโดูลหลักเช่น TrendWorX32 และ AlarmWorX32 บน GraphWorX32 ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบ SCADA ส่วนใหญ่ เช่นระบบกราฟิกที่มีทั้งกราฟ Trend และระบบแจ้งเตือน

Back to top

5. GENESIS32 และ ICONICS ได้รับรางวัลทีน่าภาคภูมิใจอะไรบ้าง

: GENESIS32 ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจมากมาย ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.iconics.com/company/awards.asp

Back to top

6. สามารถแยกซื้อโมดูลหลักเช่น GraphWorX32, AlarmWorX32 และ TrendWorX32 ได้หรือไม่

: ท่านสามารถแยกซื้อโมูลหลักของ GENESIS32 ได้ตามต้องการ โดยจะยังได้ Utilities ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ GENESIS32 Enterprise เช่นหากระบบ SCADA นั้นต้องการใช้งานเพียงเพื่อควบคุมและตรวจสอบแบบกราฟิก ท่านก็สามารถสั่งซื้อเพียง GraphWorX32 เท่านั้น

Back to top

7. License ของ GENESIS32 และโมดูลหลักต่าง ๆ มีการคิดจำนวน tag ในแต่ละ License อย่างไร

: Licence และราคาของ GENESIS32 และโมดูลหลักที่สั่งซื้อแยก จะถูกแบ่งตามจำนวน Tag คือ 75, 150, 300, 500, 1500 และ Unlimited tags โดยมีหลักการนับ tag แบบ Run-time tag count ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ SCADA

Back to top

8. ลักษณะการนับ Tag ของ GENESIS32 เป็นอย่างไร

: นับจาก OPC tag (หรือหมายความถึง I/O Address ของ PLC, DCS, Controller, RTU, Remote I/O, ...) ที่ GENESIS32 ติดต่อกับ OPC Server โดยจะไม่นับ Tag ที่ถูกใช้งานซ้ำ เช่น การติดต่อกับ Tag A ไม่ว่าจะถูกนำมาแสดง หรือประมวลผลกี่ที่ในระบบ SCADA ก็ตาม GENESIS32 ก็จะนับเป็น 1 tag เพราะมาจากแหล่ง OPC tag เดียวกัน และจะนับเฉพาะ Tag ที่ถูกใช้งาน ณ ขณะเวลานั้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในระบบแสดงผลกราฟิกหน้า A ที่มีการติดต่อ Tag 100 tag และหน้า B ที่มีการติดต่อ 50 tag ถ้าเปิดทั้ง 2 หน้าพร้อมกันGENESIS32 ก็จะนับ tag ทั้งหมดเป็น 150 tag แต่ถ้าสลับกันแสดงเช่นมีปุ่มสำหรับเลือกว่าจะดูหน้า A หรือ B ก็จะนับtag ณ เวลานั้น ๆ เท่านั้น จึงเป็นข้อดีที่สามารถแสดงผลสัญญาณของระบบ SCADA สลับกันได้ตามจุดต่าง ๆ

Back to top

9. GENESIS32 รองรับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA หรือไม่ และจำเป็นมากน้อยเพียงใด

: GENESIS32 สามารถใช้การเขียนโปรแกรมแบบ VBA สำหรับขยายความสามารถระดับ Advance ให้แก่โปรแกรมเมอร์ที่ต้องการควบคุม GENESIS32 และใช้งานร่วมกับ ActiveX ต่าง ๆ ด้วย VBA เช่นเดียวกับชุดโปรแกรมชุด Microsoft Office อย่าง Microsoft Excel และ Word โดยจะมี Visual Basic Editor ไว้ให้ใช้งานเช่นเดียวกับ Microsoft Office

สำหรับในเรื่องความจำเป็นนั้น ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ผู้ใช้งาน GENESIS32 ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใด ๆ มาก่อน การใช้งาน VBA สำหรับ GENESIS32 เพื่อสร้างระบบ SCADA โดยใช้เครื่องมือของ GENESIS32 นั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการใช้งาน Visual Basic เพื่อควบคุม GENESIS32 ร่วมกับ Control ภายนอกอื่น ๆ หรือการโปรแกรมพิเศษใด ๆ ตามต้องการ

Back to top

10. AlarmWorX32 ใน GENESIS32 มีความสามารถโดยสังเขปอะไรบ้าง

: AlarmWorX32 มีความสามารถโดยสังเขปดังนี้

- สามารถกำหนด Alarm Limit HH, H, Normal, L, LL แบบอนาล็อกและ AlarmLimit แบบดิจิตอลได้
- สามารถกำหนดข้อความเตือนในแต่ละกรณีของ Alarm Limmit ได้
- สามารถกำหนดรายละเอียดของการแสดง Alarm เช่น Node ที่เกิด Alarm, ข้อความแจ้งเตือน, วันเวลา, ค่าของสัญญาณ, ฯลฯ โดย Operator สามารถทำการ Acknowledge และใส่ Comment เข้าไปในหน้าจอแสดง Alarm ได้ ข้อความนั้นก็จะปรากฏในหน้าจอแสดง Alarm ของทั้งเครือข่ายที่ติดต่ออยู่
- การทำงานของ AlarmWorX32 เป็นไปตามมาตรฐาน FDA 21CFR Part 11 และ EFSA EU-178
- สามารถเก็บข้อมูล Alarm ทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น MS SQL Server, MSDE, MS Access, Oracle, ฯลฯ
- สามารถพิมพ์ข้อมูลการAlarm ออกทางเครื่องพิมพ์เมื่อเกิด Alarm ขึ้น
- สามารถใช้งานหน้าจอแสดง Alarm (Alarm Viewer) ใน GraphWorX32 และ TrendWorX32 ได้
- เมื่อใช้งานร่วมกับ Alarm MMX ซึ่งเป็น Add-on จะสามารถส่งการแจ้งเตือนทางมีเดียต่าง ๆ ได้ เช่น โทรศัพท์ แฟ็ก อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ MSN Messenger สามารถตั้ง Schedule การ Alarm ได้ เช่น สามารถกำหนดได้ว่าในวันที่นั้น ๆ เมื่อเกิด Alarm เกิดขึ้นให้โทรศัพท์ไปแจ้ง Alarm ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้สำหรับวันที่นั้น ๆ เป็นต้น ทำให้สามารถแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องตามตารางเวลาที่พนักงานผู้นั้นรับผิดชอบอยู่
- AlrmWorX32 สามารถสร้าง Summary และ Crystal Report ของการ Alarm ที่เกิดขึ้นและเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานได้ตามต้องการ เช่น หัวรายงาน รูปแบบฟอนต์ คอลัมน์ของข้อมูล Aalrm ที่ต้องการแสดง การจัดเรียงลำดับข้อมูล และรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถสั่งพิมพ์รายงานตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Back to top

11. TrendWorX32 ใน GENESIS32 มีความสามารถโดยสังเขปอะไรบ้าง

:
- มีความสามารถพล็อตกราฟต่อเนื่อง (Trending) ของ OPC Tag ทั้งแบบ Real time และ Historical Tend ที่เก็บค่าสัญญาณและเวลาที่เกิดไว้ในฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น MS SQL Server, MSDE, MS Access, Oracle, ฯลฯ
- สามารถกำหนดช่วงเวลา และความละเอียดของการพล็อตสัญญาณได้ตามต้องการ
- มีเครื่องมือในการจัดการที่เกี่ยวกับกราฟต่าง ๆ เช่น การย่อ-ขยาย การ Stop/Resume การสั่งพิมพ์ การกำหนด Range เป็นต้น
- สามารถพล็อตสัญญาณแบบ Time plot, Logarithmic plot, Strip chart, Bar chart, Cicular plot, Stack plot
- สามารถทำงานในรูปแบบ Drag & Drop เช่นลากสัญญาณจาก Process Point มาวางบน Trend Viewer เพื่อทำให้เกิดการพล็อตได้
- พล็อตสัญญาณเปรียบเทียบกันในหนึ่งTrendview ได้ถึง 112 สัญญาณ
- เมื่อทำการพล็อตแบบ Historical Trend ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดง Trend ได้

Back to top

12. GENESIS32 สามารถติดต่อกับ Field ใด ๆ ในฐานข้อมูล เหมือนกับติดต่อ OPC tag ได้หรือไม่

: ได้แน่นอนครับ ด้วยคุณสมบัติแบบ Data Minning ทำให้เราสามารถใช้ GENESIS32 ติดต่อกับฐานข้อมูลเสมือนติดต่อกับ OPC tag ได้อย่างง่ายดาย สามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง OPC กับฐานข้อมูล เช่น MS SQL Server, MSDE, MS Access, Oracle, ฯลฯ ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรกับข้อมูลทางด้านการผลิตได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้ตามต้องการ

Back to top

13. เมื่อซื้อ GENESIS32 มาแล้ว หากต้องการเพิ่มจำนวน tag ที่สามารถติดต่อได้ในอนาคต จะสามารถซื้อ License เพิ่มได้หรือไม่

: ได้ครับ โดยท่านสามารถซื้อ License ของ GENESIS32 ตามจำนวน tag ที่ต้องการ(75,150,300,500,1500, Unlimited tags) มาติดตั้งในระบบเดิม หรือทำการ Upgrade จำนวน tag ก็ได้ซึ่งจะประหยัดกว่าซื้อ License ใหม่เลย และกรณีของการสั่งซื้อโมดูลหลัก GraphWorX32, AlarmWorX32, TrendWorX32 ก็เป็นเช่นเดียวกันครับ

Back to top

14. มีทีมสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ GENESIS32 มากน้อยเพียงใด

: GENESIS32 เป็น SCADA Software ที่มีบริการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย เรามีทีมสนับสนุนด้านเทคนิคอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับทั่วทุกมุมโลก โดยยึดมั่นในการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของ GENESIS32 และ ICONICS ต่างทราบดีในบริการด้าน Support ที่ดีเยี่ยมของเรา เราสามารถให้ความช่วยเหลือทั้งแบบ On-line และ On-site โดยยึดลูกค้าเป็นหัวใจของบริการและการดำเนินงานตลอดมา ท่านจึงมั่นใจในทีม Support ของเราได้อย่างเต็มที่

Back to top

15. หากต้องการทราบข้อมูล Success story ของงานโปรเจ็คระดับโลกต่าง ๆ ที่ใช้ GENESIS32 จะตรวจสอบจากที่ใด

: ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.iconics.com/industries/success_stories.asp

Back to top

Last Updated ( Friday, 03 August 2012 20:55 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ