Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 : ตัวอย่างหน้าSCADAเปลี่ยนแปลงScheduleของReport PDF Print E-mail
Tuesday, 21 April 2015 16:32

ในGENESIS32มีTrend Reportเป็นโมดูลสร้างรายงาน ไฟล์นี้เป็นไฟล์ตัวอย่างหน้าSCADAใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงScheduleของReportโดยไม่ต้องจัดการที่โปรแกรมTrend Report ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

Last Updated ( Tuesday, 21 April 2015 08:33 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

RS232 Surge Protection
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ