Home ICONICS (SCADA)
อบรมGENESIS32แก่Excellent Energy International PDF Print E-mail
Friday, 09 January 2015 20:32

ระหว่างวันที่ 8-9ม.ค.2558 EDA Internationalได้เปิดคอร์สอบรมแก่บริษัทExcellent Energy International Co., Ltd. เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการอบรมแก่พนักงานใหม่ของExcellent Energy International Co., Ltd.

 

ทั้งนี้ EDA Internationalได้เคยให้การสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้าที่ใช้งานGENESIS32 SCADAเช่นนี้มาแล้วมากมายเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างระบบSCADAด้วยGENESIS32ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

Last Updated ( Friday, 09 January 2015 13:38 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

Multi Power Transducers / Monitors | Power Transducers | Clamp-on Current Sensors
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ