Home ICONICS (SCADA)
เอสซีจี เปเปอร์ เข้าอบรมใช้งาน GENESIS64 PDF Print E-mail
Friday, 31 October 2014 19:52

บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (เอสซีจี เปเปอร์) เข้าอบรมการใช้งานGENESIS64 SCADA ที่บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

โดยอบรมการใช้งานโมดูลหลักการสร้างระบบแสดงผล 2D/3D, Alarm, Trend, Data Logging, Security/Permission การสร้างSCADAสำหรับSmartphone/Mobilw Device การแสดงผลผ่านเว็บ(WebHMI) การสร้างการควบคุมแบบSchedule เป็นต้น ข้อมูล บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

Last Updated ( Friday, 31 October 2014 22:32 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ