Home ICONICS (SCADA)
อบรมGENESIS32 SCADAแก่TPI POLENE 22-25 ก.ย. 2557 PDF Print E-mail
Tuesday, 23 September 2014 16:55

EDA International Ltd. ได้รับความไว้วางใจจากTPI POLENE ให้อบรมการใช้งานGENESIS32 SCADAโดยเน้นการติดต่อฐานข้อมูลเพื่อเก็บและแสดงข้อมูล

 

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

Course Content

Day1#

รู้จักกับ GENESIS32 Architecture

- การติดต่อ Hardware (PLC, DCS, Controller) กับ OPC Server

- โครงสร้างของ GENESIS32 และโมดูลต่าง ๆ

- ความสามารถของ GENESIS32

 

GraphWorX32

- เครื่องมือและทูลบาร์

- Graphic library การใช้งานและการนำเข้ากราฟิกภายนอก

- การจัดการกราฟิกเบื้องต้น

- การติดต่อแสดงข้อมูลและป้อนค่าให้ PLC, DCS, Controller ด้วย Process point

- การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงแบบต่างต่างด้วยสัญญาณ OPC และ Expression

 

TrendWorX32

- โครงสร้างการทำงานของ TrendWorX32

- การพล็อตสัญญาณบน TrendView แบบ Real time plot

- การกำหนดรายละเอียดและรูปแบบการพล็อตแบบต่าง ๆ

 

 

 

 

Day2#

AlarmWorX32 Server

- โครงสร้างการทำงานของ AlarmWorX32

- การสร้างคอนฟิก

- การสร้างเงื่อนไข Alarm แบบ Digital, Limit, Derivative, Rate of change

- การสร้าง AlarmView เพื่อแสดงผล Alarm

 

การเริ่ม GENESIS32 พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows

- การกำหนดโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานพร้อม Windows ด้วย Gentray

- การกำหนดลำดับและดีเลย์สำหรับแต่ละโปรแกรม

- การหยุดการทำงานของโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมกับ Gentray

 

 

 

 

Day3#

ความรู้เบื้องต้น MS SQL Server

- โครงสร้างของMS SQL Server

- การสร้างDatabase

- การสร้าง Login และ User

- การมอบสิทธิ์ให้ User

- การกำหนดให้สามารถติดต่อแบบ Remote ได้

- การสร้าง Table

- คำสั่งพื้นฐานในการ Insert ข้อมูลลงในฐานข้อมูล

- การสร้าง Store Procedure

 

การติดต่อ ICONICS OPC UA กับ Database

- การติดต่อแบบ Table

- การติดต่อแบบ Store Procedure

- การใช้ DataWorX ป้อนข้อมูลส่ง ICONICS OPC UA ไปยัง MS SQL Server

 

 

 

Day4#

ทบทวนการInsertข้อมูลในMS SQL Server ด้วย DataWorX

การใช้งานMS Web Developer สร้างเพจเพื่อแสดงข้อมูลผ่านเว็บ

การใช้งานร่วมกับ Web Server

 

หน่วยงานและบริษัทอื่น ๆ ที่อบรมในครั้งที่ผ่านมา 

Last Updated ( Wednesday, 24 September 2014 13:50 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ