Home ICONICS (SCADA)
ตัวอย่างRooftop SolarในGENESIS64 SCADA PDF Print E-mail
Tuesday, 16 September 2014 17:20

GENESIS64 SCADAมีตัวอย่างRooftop Solarที่ช่วยแสดงไอเดียการออกแบบว่าควรประกอบด้วยรายละเอียดอะไรในงานSolarบนหลังคา

 

โดยสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้งานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการได้

การเปิดดู

เริ่มที่ Start > Programs > ICONICS > GENESIS64 > GenDemo

เลือกหัวข้อ Examples แล้วคลิ้ก Rooftop Solar

image

ข้อมูลหน้าแสดงผล

หน้าPlant Sumary

แสดงภาพรวมผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตต่อวัน ผลคาร์บอนที่ลดได้ ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน และพารามิเตอร์ที่สำคัญ(KW, V, A) กราฟและIndicatorแสดงประสิทธิภาพของPlant

image

หน้าSolar Controller

แสดงโครงสร้างระบบ ค่าแวดล้อมเช่นแสง อุณหภูมิ เวลาการทำงานรวม พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญเช่น V, I, Hz, KWh

image

หน้าString Monitor

แสดงข้อมูลของStringแต่ละชุด จากตัวอย่างมี4ชุด เมื่อคลิ้กStirngใดก็จะแสดงข้อมูลของStringนั้น ทั้งพารมิเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญ และสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิ

image

 

Alarmจัดแบ่งเป็นรายการและแสดงแบบIndicatorที่สังเกตุได้ง่าย เช่น General Error, Fuse Error, Surge Error, Overheating, Power Loss, Theft detection

image

 

หน้าInverter

แสดงสถานะการทำงานของInverter ผลการผลิต ประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า Alarmจัดแบ่งเป็นรายการและแสดงแบบIndicatorที่สังเกตุได้ง่าย พร้อมทั้งเอกสารคู่มือและสเป็ค

 

image

 

หน้า3D View

แสดงกราฟิกแบบ3Dแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์และโครงสร้างจริง 3D ViewจะแสดงผลแบบReal time 3D คล้ายเกมส์คอมพิวเตอร์ สามารถหมุนมุมมองได้ตามต้องการ สามารถคลิ้กขวาเลือกมุมมองได้จากเมนูลอยที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งสามารถใช้อ้างอิงอุปกรณ์แต่ละตัวได้ โดยเมนูที่เชื่อมโยงกับมุมมองเหล่านี้สามารถสร้างเพิ่มได้ นอกจากนั้นสามารถใส่ตัวแสดงค่าพารามิเตอร์และAnimtionที่เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณได้

 

image

image

 

ส่วนหน้าสุดท้ายแสดงรายการAlarmที่เกิดขึ้นทั้งหมด สามารถเลือกFilterเพื่อแสดงเฉพาะAlarmที่สนใจได้ครับ

 

การเปิดไฟล์เพื่อนำมาใช้งาน

เปิดจากไดเรกทอรี่เก็บตัวอย่างที่ C:\Program Files\ICONICS\GENESIS64\WebSites\PubDisplay\GenDemo\Examples\RobotinaSolar 

 

สอบถามข้อมูลที่บริษัท EDA International Ltd. 02 7938787 หรือ 081 7062072

 

SolarWorXเทมเพลตฟรีของGENESIS32สำหรับงานSolar Farm/Solar Roof 

 

image

 

GENESIS32 SCADAเป็นSCADAที่มีความสามารถหลากหลาย และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้GENESIS32 9.3xขึ้นไป EDA International Ltd.จึงจัดทำเทมเพลตพร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับงานSolar Farm / Solar Roofมา ณ ที่นี้ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เช่นประยุกต์ใช้ในงานจริง หรือเพื่อนำเสนองานโปรเจ็คเป็นต้น

ดาวน์โหลดSolarWorX | VDOการใช้งาน  

Last Updated ( Wednesday, 18 May 2016 14:59 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ