Home ICONICS (SCADA)
ScriptWorX2010สั่งStartแล้วไม่ทำงานต้องตรวจสอบอะไรบ้าง PDF Print E-mail
Wednesday, 02 July 2014 23:40

ScriptWorX2010 เป็นโมดูลที่อยู่ใน GENESIS32 9.3 และ GENESIS64 10.8 (เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้จะเป็นScriptWorX2006) ใช้รันสคริปต์ที่สามารถทำงานแบบServiceได้และมีวิซาร์ดในการช่วยเขียนสคริปต์ หากพบว่าสั่งStartแล้วไม่มีการทำงานของสคริปต์ สามารถตรวจสอบดังนี้

 

1. หากมีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ดโปรดตรวจสอบว่ามีการ Save และสร้าง dll ไฟล์ของโปรเจ็คขึ้นมาใหม่แทนตัวเดิมทุกครั้ง โดยเลือก File > Make All VBA DLLs

image

 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ Trigger ที่เหมาะสมเพื่อให้ไปสั่งงานสคริปต์ของเรา และตรวจสอบด้วยว่าได้ Enabled สคริปต์แล้วด้วย

image

 

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าDesignerของเรามีการ Enable ไว้

image

 

4. ไฟจราจรของScriptWorXเป็นสีเขียว

 

5. โค้ดที่เขียนมีความถูกต้อง

 

6. Watchdog Timeout ของ Designer และ Script มีความเหมาะสมไม่เร็วเกินกว่าที่Sciptจะทำงานเสร็จสมบูรณ์

 

7. Unified Data Manager ที่เป็นแหล่งของTriggerทำงานแล้วหรือไม่

Last Updated ( Wednesday, 02 July 2014 15:56 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ