Home ICONICS (SCADA)
GENESIS SCADA เพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้อย่างไร PDF Print E-mail
Tuesday, 10 June 2014 20:27

GENESIS SCADA สามารถเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนนกระบวนการผลิตได้ด้วยฟีเจอร์ของSCADAที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ผู้บริหารและเจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 

GENESIS SCADA สามารถตรวจสอบความขัดข้องได้ทันทีในกระบวนการผลิต สามารถชี้จุดที่เกิดและสาเหตุความเป็นไปได้ของความขัดข้อง ด้วยฟีเจอร์นี้ทำให้ลดDowntimeได้ทันท่วงที กระบวนการดำเนินต่อได้มากกว่ากระบวนการที่ไม่มีGENESIS SCADA ทำให้ผลิตได้เร็วกว่าในระยะเวลาที่เท่ากัน ส่วนงานที่ไม่มีตัวชี้วัดดังกล่าวเมื่อมีความขัดข้องเกิดขึ้นยากที่จะชี้ชัดและแก้ไขทันท่วงที นอกจากนี้ระบบAlarmของGENESIS SCADAสามารถประยุกต์การทำงานแบบPrevent Maintenanceแจ้งเตือนเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขัดข้องทำให้สามารถเปลี่ยนอะไหล่และแก้ไขก่อนที่จะเกิดความขัดข้อง เช่นการตรวจสอบอายุการใช้งานจริงของอุปกรณ์โดยไม่นับช่วงที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งดีกว่าการซ่อมบำรุงตามรอบที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าเนื่องจากต้องทำครั้งละมาก ๆ และไม่ทราบอายุการทำงานจริงทำให้อาจเปลี่ยนอะไหล่หรือเสียค่าซ่อมบำรุงทั้งที่ยังใช้การได้ ดังนั้นนอกจากได้ผลกำไรจากการผลิตที่ทำได้มากขึ้น เร็วขึ้น ยังเสียค่าซ่อมบำรุงน้อยลง

 

GENESIS SCADAทำให้พนักงานสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและรวดเร็ว เนื่องจากการตรวจสอบกระบวนการทั้งโรงงานสามารถทำได้ที่ศูนย์กลาง พนักงานเสียเวลาในการตรวจสอบน้อยกว่า สะดวกกว่า และแม่นยำกว่า ความเสี่ยงในการทำงานน้อยลง พนักงานสามารถวางแผนงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการแล้วนำไปใช้ในGENESIS SCADAได้ เช่นระบบตรวจสอบและบันทึกBatchการทำงาน ทำให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถรับทราบกระบวนการผลิตว่าแต่ละไลน์ผลิตได้เท่าใดและอยู่ในขั้นตอนไหนจากส่วนกลางหรือส่วนแสดงผลของแต่ละแผนก ทำให้การประสานงาน การบริหารจัดการ ทำได้ดีมากกว่าการสอบถามข้อมูลแบบเดิม ลดการเดินทางและติดต่อสอบถามระหว่างแผนก ทำให้การบริหารงานทำได้เร็วและแม่นยำ ในขณะที่เวลาการทำงานเท่ากัน GENESIS SCADAทำให้บริหารงานได้มากกว่าระบบที่ไม่มีSCADA ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพองค์กร และสร้างความเชื่อมมั่นต่อลูกค้าและผู้ร่วมทุน

 

ทุกขั้นตอนในระบบการผลิต สามารถบันทึกผลด้วยGENESIS SCADAแล้วแสดงผลรายงานแบบReal time เช่นรายงานประสิทธิภาพไลน์การผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญทำให้พนักงานและผู้บริหารรู้ศักยภาพว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

 

GENESIS SCADAใช้งานง่าย ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และกระบวนการอัตโนมัติต่าง ๆ ไม่่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานและผู้บริหารสามารถเรียนรู้การใช้งานและถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้สามารถลดต้นทุนในการพัฒนาค้นคว้าได้มากกว่าเมื่อเทียบกับSCADAทั่วไป ทำให้สามารถใช้บุคคลากรที่มีอยู่ซึ่งทราบขั้นตอนการทำงานในไลน์การผลิตหรือกระบวนการเป็นอย่างดีเพื่อออกแบบSCADAที่ตรงกับความต้องการได้เป็นอย่างดี

 

 

GENESIS SCADA สนับสนุนคอมพิวเตอร์หลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง PC, Tablet, SmartPhone ทั้ง Windows, WinowsRT, Windows Phone, iOS, Linux, Mac ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อติดต่อกับSCADAในการบริหารจัดการกระบวนการได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ได้เนื่องจากสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้

 

ผู้ใช้มากมายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเลือกใช้GENESIS SCADAด้วยเหตุผลข้างต้น

Last Updated ( Tuesday, 10 June 2014 15:29 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ