Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 SCADA: ฟีเจอร์ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมทั่วไปขนาดไหน PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 18:31
GENESIS32 มีฟีเจอร์ที่เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไปขนาดไหน งานเฉพาะด้านที่ต้องการฟีเจอร์มากกว่างานทั่วไป GENESIS32เหมาะกว่าSCADAทั่วไปอย่างไร และGENESIS32สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ๆ หรือไม่


GENESIS32เป็นSCADA Softwareใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมทั่วไปดังจะเห็นได้จากงานประเภทต่างๆที่ใช้GENESIS32ในเว็บของICONICSคือhttp://iconics.com/Home/Industries.aspx เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้ง กราฟิก การพล็อตสัญญาณแบบกราฟTrend การตรวจจับและแสดงการแจ้งเตือน(Alarm) การเก็บบันทึกข้อมูลและทำรายงาน การจัดแบ่งสิทธิ์และจัดการนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ เช่นสิทธิ์ในการเข้าชมหน้าแสดงผล การสั่งการเพื่อบังคับค่าสัญญาณไปยัง PLC/Controller เป็นต้น การติดต่อกับฐานข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ และการใช้งานผ่านเว็บ


สิ่งที่ทำให้GENESIS32มีความพิเศษซึ่งส่งผลให้โปรเจ็คสำเร็จลุ่วงได้ง่ายก็คือ สร้างระบบที่ซับซ้อนได้ง่าย ถ้าใช้SCADAอื่นอาจจะยากหรือทำไม่ได้ เช่นรูปแบบกราฟิกที่เคลื่อนไหวตามสัญญาณอย่างการควบคุมตำแหน่งแบบ Zigzag หรือการใช้เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข เช่นการสร้างเงื่อนไขแบบExcel Expressionเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวหรือแสดงผลแก่กราฟิก หรือการควบคุมการซ่อนแสดงของอ็อปเจ็ค ของเลเยอร์ การเปลี่ยนสีทั้ง Digital/Analog ซึ่งUser Interfaceของ ICONICS จะใช้ง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน

 

 


อีกทั้งการติดต่อกับสัญญาณจากOPC Serverยังทำได้สะดวกกว่าSCADAอื่น ๆ มาก ในขณะที่SCADAอื่น ๆ จำนวนมากต้องมีการ Define tag จาก OPC Server เสียก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้ แต่GENESIS32สามารถเรียกสัญญาณทั้งหมดจากOPC Server มาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้อง Define ใหม่ นั่นหมายถึงเมื่อเราต้องเพิ่มสัญญาณเข้ามาในOPC Serverใหม่ GENESIS32จะสามารถนำมาใช้งานในหน้าแสดงผลได้เลย ในขณะที่SCADAอื่น ๆ หลายยี่ห้อจะต้องDefineทั้งชื่อ Type, Range เสียก่อน เราเรียกความสามารถนี้ของGENESIS32ว่า OPC to The Core

 

image

รูปที่ 1 อ็อปเจ็คต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อ OPC tag, Database, Variable ได้ง่าย


SCADA จำนวนไม่น้อยสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้แต่ไม่มีฟีเจอร์ระดับAdvance เช่น การดึงข้อมูลจาก SQL server โดยใช้ SQL Command / Store Procedure โดยสามารถป้อนค่าตัวแปรที่ใช้ในการค้นข้อมูล แล้วนำมาแสดงทั้งแบบ Grid หรือ Field เดี่ยว ๆ ในหน้าแสดงผล การInsert/DeleteหรือUpdateข้อมูลไปยัง SQL Server/MySQL/MS Access/Excel เป็นต้น นั่นหมายถึงGENESIS32สามารถจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและแอพลิเคชั่นธุรกิจแบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เช่น Facility, Stock, Order, Customer information, Logistic, Production ฯลฯ ซึ่งเกินกว่าความสามารถSCADAทั่วไป

 

image

รูปที่ 2 ฟีเจอร์ด้านการจัดการ SQL Server/Database ที่มีมาอย่างครบครัน


มาถึงฟีเจอร์ที่สำคัญที่ผู้ออกแบบมองข้ามตอนที่ต้องเลือกซื้อแต่ผู้ใช้อยากได้นั่นคือ Report ในGENESIS32 ซึ่งSCADAจำนวนน้อยที่จะให้ฟีเจอร์Reportที่ยืดหยุ่นติดมาด้วยและส่วนใหญ่จะขายแยก ReportในGENESIS32ยืดหยุ่นในเรื่องประเภทReportซึ่งสามารถเลือกสร้างReportได้แบบ Excel, Text และODBC ถ้าเลือกแบบExcelเราสามารถสร้างและออกแบบเทมเพลตด้วยไฟล์Excelทั่วไปทำให้ได้รูปแบบรายงานที่ต้องการได้ง่ายๆ เช่นสามารถใส่สูตร Chart หรือเงื่อนไขต่างๆในExcelเข้าไปเพื่อประมวลผลข้อมูลออกมาในแบบที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการนำค่าพลังงานจากPower Meterที่เก็บด้วยGENESIS32ออกมาแสดงผลในแบบที่ผู้ใช้ต้องการเช่น ผลรวมในช่วงที่สนใจแยกเป็นช่วง ๆ เราสามารถนำข้อมูลดิบออกมาแสดงในชีตหนึ่งก่อนแล้วใช้สููตรในเทมเพลตExcelเพื่อเลือกช่วงแถวExcelที่ต้องการSummarizeเป็นต้น จะออกแบบได้โดยอิสระไม่ขึ้นกับฟีเจอร์ของSCADA สามารถใช้Chartมาดึงข้อมูลดิบไปพล็อตเป็นกราฟในรูปแบบที่ต้องการ ทำให้Reportที่สร้างจาก GENESIS32 มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อให้สร้างReportอัตโนมัติได้ด้วย  เช่นใช้Alarm หรือสัญญาณที่สนใจมาเป็นตัวกำหนด หรือใช้วันเวลามาเป็นตัวกำหนดก็ได้ ยิ่งกว่านั้นกรณีที่เราเลือกReportแบบ ODBC เราจะสามารถส่งออกข้อมูลที่ประมวลผลแลัวไปให้ Database อื่น ๆ ได้เพื่อให้แอพพลิเคชั่นอื่นนำไปใช้งานต่อ

 

 

รูปที่ 3 ฟีเจอร์ด้านReportที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น นำไปใช้งานต่อได้หลากหลาย


GENESIS32มีความสามารถด้าน VBA/VBที่ยอดเยี่ยม เราสามารถเขียน VBA ควบคุมส่วนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของ GENESIS32 ได้มากมาย ในทำนองเดียวกับ VBA ที่อยู่ใน MS Excel ทำให้สามารถขยายความสามารถของGENESIS32ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ที่มีพื้นฐานด้าน Visual Basic สามารถนำ ActiveX Control ภายนอกมาใช้ในGENESIS32ได้ ฟีเจอร์นี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้GENESIS32เป็นที่ชื่นชอบเพราะทำให้ดัดแปลงGENESIS32ได้มากยิ่งขึ้น 


ดังนั้นไม่ว่างานแบบไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ส่วนกรณีที่ว่าGENESIS32เหมาะหรือสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ ได้หรือไม่นั้น สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ของGENESIS32 สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใหม่ของ Microsoft ได้ ส่วนในบางครั้งที่MicrosoftออกPatchเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัย เราอาจจะต้องติดตั้งGENESIS32โดยใช้การ Run As Administrator ร่วมกับการลดระดับ UAC (User Account Control settings) ลงเสียก่อนเนื่องจากSCADAมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับDCOMซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิ์และการเข้าถึงคอมโพเน็นท์ในWindowsเมื่อติดตั้งเสร็จจึงเซตUACกลับเป็นดั่งเดิม ทั้งนี้ Microsoft และ ICONICS ต่างเป็น Partner ต่อกันและ Microsoft ก็ใช้งาน Software จาก ICONICS เช่นกันในโครงการขนาดใหญ่เช่นใน Microsoft Smart Building ใน Microsoft Campus ขนาด 500 เอเคอร์


GENESIS32 ยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมหลากหลายได้ต่อไปและสามารถใช้ในระบบปฎิบัติการใหม่ ๆ ได้อย่างเช่น Windows 8 เป็นต้น ซึ่งGENESIS32มีทั้งความง่ายสามารถสร้างงานที่ซับซ้อนได้ง่าย ประมวลผลเร็ว มีความยืดหยุ่น และมีฟีเจอร์ที่สำคัญดังกล่าว

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 12 July 2017 09:50 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

  FCR06 / FCR12– ลดค่าไฟด้วยการปรับปรุงค่าPower factor ทำงานเร็ว พร้อมModbus
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ