GENESIS32 ช่วยลดต้นทุน เวลา เพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพองค์กรได้อย่างไร Print
Friday, 28 March 2014 21:24

การออกแบบระบบ SCADA ที่มีประสิทธิภาพต้องรองรับความต้องการของระบบที่ซับซ้อน สามารถจัดสร้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว สะดวกต่อการแก้ไข และสามารถติดต่อกับภาคธุริกจอย่างกว้างขวางและยืดหยุ่นเพื่อให้การทำงานขององค์กรและภาคการผลิตสอดคล้องกัน นอกจากนั้นยังเป็นไปเพื่อการบริหารงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็น Real-time และแม่นยำ GENESIS32 สามารถตอบสนองความต้องการของระบบทุกขนาดได้อย่างไร ลองมาพิจารณาประโยชน์บางประการที่สำคัญของ GENESIS32 กันดูครับ

 

"GENESIS32 SCADA ดีกว่าเพราะฟีเจอร์ครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม ใช้ง่าย เร็ว มาตรฐานเปิด

ในขณะที่SCADAอื่นมีข้อจำกัดใช้งานยากและใช้เวลามากกว่า "

 

One template many use (Alias)

ระบบ SCADA ที่มีการสร้างระบบกราฟิกที่เหมือนๆ กัน แต่ต่างกันเฉพาะสัญญาณที่ติดต่อด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระบบผลิตของแต่ละโรงงานประกอบด้วยสัญญาณ Temperature, Pressure, Flow, … ต่าง ๆ ทุกอย่างเหมือนกัน ดังนั้นจึงสร้างระบบกราฟิกเหมือนกัน วิศวกรต้องสร้างระบบกราฟิกหลาย ๆ ไฟล์สำหรับแต่ละโรงงานซึ่งมีรูปแบบเหมือนกันทุกประการ การทำงานซ้ำ ๆ แบบนี้จะสร้างความล่าช้าและขาดความยืดหยุ่น หากมีการแก้ไขจะต้องแก้ไขทุกไฟล์ แต่ GENESIS32 มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Alias ช่วยให้สามารถใช้ไฟล์กราฟิกไฟล์เดียวกับกลุ่มสัญญาณหลาย ๆ กลุ่ม ทำให้ไม่ต้องสร้างไฟล์สำหรับโรงงานทุก ๆ โรง แต่ทุกโรงใช้ไฟล์เทมเพลตเดียวกัน สามารถแสดงผลพร้อมกันและเป็นอิสระต่อกันคือสามารถแสดงผลสัญญาณได้ตามแต่ละโรง เมื่อเวลาแก้ไขก็ทำได้สะดวกโดยแก้ไขที่เทมเพลตเพียงไฟล์เดียวเท่านั้นช่วยให้ประหยัดเวลาและการทำ Engineering เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำโปรเจ็คอย่างมี้ประสิทธิภาพ

 

Advance Dynamic Management

ระบบ SCADA ที่มีการทำงานของกราฟิกที่ซับซ้อนจะใช้เวลาในการจัดสร้างนานและบางครั้งใช้ผู้สร้างจำนวนมาก แต่ด้วยความสามารถของ Dynamic และ User Interface ที่จัดเตรียมไว้ให้ของ GENESIS32 ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้ด้วยการ Drag & Drop และคลิ้กเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง ก็สามารถสร้างระบบกราฟิกที่เหนือชั้นอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะ GENESIS32 สามารถควบคุมส่วนย่อยของกลุ่มกราฟิกได้อย่างอิสระ วิศวกรสามารถทำการแบ่งชี้ส่วนย่อยต่าง ๆ ลึกลงไปเพื่อทำการควบคุมด้วย Dynamic แบบต่าง ๆ ทำให้การสร้างระบบ SCADA เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง สร้างและแก้ไขด้วยความรวดเร็ว การสร้างข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถกำหนดได้ผ่านเครื่องมือที่เข้าใจง่ายตามมาตรฐานของ Microsoft ผู้ใช้ที่เคยใช้งานMicrosoft Officeจึงมีความคุ้นเคยกับเมนูของGENESIS32 SCADAได้ง่าย

 

Data Bridge Capable

GENESIS32 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Hardware ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องต่อพ่วงซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายและบางครั้งอาจมีข้อจำกัดด้านความเร็วด้วย วิศวกรต้องเสียเวลาคอนฟิกและเขียนโปรแกรมรองรับใน PLC, DCS, RTU แต่ละตัว นอกจากนั้น Hardware ที่ต่อพ่วงกันต้องมีมาตรฐานที่เข้ากันได้เช่น Remote I/O ต้องมี Profibus card เมื่อต้องการติดต่อกับ PLC ที่เป็น Profibus ซึ่งบางครั้งการต่อพ่วงก็ผูกขาดเฉพาะยี่ห้อเท่านั้นและต้องมีสายจำนวนมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะ GENESIS32 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Hardware ต่างยี่ห้อต่างมาตรฐานกันได้ เช่นปกติแล้วหากต้องการใช้ Remote I/O ที่เป็น Modbus Ethernet communication (TCP/IP) กับ PLC ที่เป็น Profibus card จะทำไม่ได้ แต่วิศกรสามารถทำได้ผ่าน GENESIS32 นอกจากนั้นโดยปกติวิศวกรจะต้องทำการสต็อกHardwareหลากหลายยี่ห้อตามHardwareที่มีอยู่เพื่อสำรอง แต่ด้วย GENESIS32 วิศวกรจะสต็อกของเพียงไม่กี่ชุดเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะสามารถแลกเปลี่ยนแบบ One to Many ได้ นอกจากแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Hardware แล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Database หรือระหว่าง Database กับ Hardware ก็ได้ เช่นแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง SAP, MS SQL Server, MySQL, Oracle, MS Access, MS Excel, FoxPro, dBase, … หรือระหว่าง Database ดังกล่าวกับ PLC, DCS, RTU, Remote I/O เป็นต้น เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกัน ทำให้ลดเวลาในการทำEngineeringและค่าใช้จ่ายด้านHardwareเป็นอันมาก

 

Redundancy

สามารถทำการสำรองระบบทั้งด้าน Hardware และ Software เพื่อขจัดปัญหา Downtime ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระบบสำรองจะ Synchronize กับระบบหลัก จะทำงานเมื่อระบบหลักขัดข้องไม่ให้กระบวนการผลิตขาดความต่อเนื่อง และระบบหลักจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ ด้วยความสามารถนี้ท่านจะมั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องขจัดปัญหา Downtime ลงได้

 

Data Mining

ระบบ SCADA หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลของระบบผลิตเพื่อการวิเคราะห์และใช้งานต่อใน Application อื่น ๆ เช่นเพื่อการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าKPI หรือส่งให้แผนกอื่น ๆ เช่นบัญชี สต็อก เป็นต้น แต่หากซอร์ฟแวร์ SCADA ไม่รองรับการติดต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายแบบก็ทำให้การนำข้อมูลไปใช้เกิดการขาดตอนได้ สำหรับ GENESIS32 นั้นสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลประเภทใด สามารถติดต่อกับ ERP เช่น SAP ได้รวมทั้ง MS SQL Server, MySQL, Oracle, MS Access, MS Excel, FoxPro, dBase, … เป็นต้น วิศวกรสามารถสร้าง Sql command ผ่าน Wizard ของ GENESIS32 และสามารถจัดการข้อมูลผ่าน SCADA โดยตรง เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการเช่น นำฟิลด์ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเป็นเงื่อนไขควบคุมการทำงานของ PLC เป็นต้น หรือจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบSCADAโดยตรง เช่น ส่งค่าปริมาณผลผลิตที่เสียจากการผลิตนำไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายบัญชี หรือเก็บค่าKPIจากกระบวนการผลิต การทำงานแบบนี้จะทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเพราะข้อมูลสต่าง ๆ เป็น Real time การตัดสินใจด้านนโยบายจึงอิงกับข้อมูลที่รวดเร็วและแท้จริง อีกทั้งลดภาระพนักงานและเวลาที่ใช้จัดการข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้เร็วกว่า

 

Useful Utilities

GENESUIS32 มีซอร์ฟแวร์อรรถะประโยชน์ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับ GENEIS32 ที่ทำให้ไม่ต้องซื้อซอร์ฟแวร์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ซอร์ฟแวร์จัดการ Security, Network, การสื่อสารแบบ OPC Client / Server ภายในระบบเครือข่าย ซอร์ฟแวร์จัดการฐานข้อมูลสำหรับ MS SQL Server และ MSDE, DataLogging, Event Tracking, ซอร์ฟแวร์ช่วยสร้างสคริปต์แบบ VBA Wizard สำหรับการใช้งานขั้นสูง , เครื่องมือเขียนโปรแกรม VBA IDE มาตรฐานจาก Microsoft สำหรับการใช้งานาระดับสูง , ไลบรารี่ของกราฟิกต่าง ๆ มากมายที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

 

ระบบรายงานลดต้นทุนและเวลา

การสร้างรายงานจากข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ SCADA ของ GENESIS32 นั้น ทำได้ง่ายมาก ทั้งแบบสั่งรายงานเอง และแบบที่ให้สร้างรายงานอัตโนมัติเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการหรือจะส่งให้ผู้รับทางอีเมล์อัตโนมัติก็ได้ เพิ่มเติม

 

Importable Library

เป็นความสามารถที่ทำให้วิศวกรสามารถสร้างกราฟิก User Control ต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วนำเข้าไปไว้ในไลบรารี่เพื่อสามารถ Drag มาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ ประหยัดเวลาในการสร้างและแก้ไข SCADA ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถส่งให้เพื่อนร่วมงานนำไปเก็บในไลบรารี่ต่อได้เป็นการลดเวลาการออกแบบได้อย่างดี

 

OPC Standard

GENESIS32 เป็นซอร์ฟแวร์แบบ OPC - to - The Core ที่ติดต่อกับ OPC Server โดยตรงโดยไม่ต้องสร้าง Dictionary หรือ Internal Database ทำให้ไม่ต้องทำคอนฟิกูเรชั่นที่ซ้ำซ้อนหลายครั้ง มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่า นอกจากนั้นยังสนับสนุนมาตรฐานทุกแบบจาก OPC Foundation (DA 1.0, 2.05, 3.0/ AE 1.0, 1.1/ HDA 1.1, 1.2/ XML / UA) การต่อขยายระบบทำได้ง่าย สามารถนำ SCADA ยี่ห้ออื่นมาต่อพ่วงได้ หรือสามารถนำ GENESIS32 มาเป็นศูนย์กลางของระบบ SCADA ต่าง ๆ ผ่าน OPC Server

 

Multiple Platforms

รองรับการทำงานแบบ Web Server และบน Mobile Device ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ แฟกซ์ อีเมล์ เพจเจอร์ Web browser ทำให้วิศวกรไม่ขาดการติดต่อกับระบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่ สามารถทำการควบคุมและตรวจสอบการทำงานได้เสมือนปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ทำงาน

 

GENESIS32 ช่วยให้การออกแบบและแก้ไขโปรเจ็คมีความรวดเร็ว ช่วยสร้างรูปแบบการบริหารงานที่สอดคล้องกันกับส่วนอื่น ๆ ขององค์กร ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับความเป็นจริง ลดภาระงานของพนักงานและเวลาการทำงานทำให้สามารถจัดสรรพนักงานเพื่อทำหน้าที่สำคัญอื่น ๆ ได้ ในแง่การจัดสร้าง SCADA นั้น สามารถจัดทำระบบที่ซับซ้อนตามความต้องการภายในเวลาที่กำหนด ลดปัญหาความล่าช้าของการสร้างโปรเจ็คได้ นอกจากนั้นยังมีเหตุผลด้านความสามารถ ความสะดวก และประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ อีกเช่นการนับ Tag แบบ Runtime Tag Count ที่นับจาก Source โดยตรงไม่ว่าท่านจะนำ Tag ไปใช้กี่ครั้งหากมาจาก I/O Address เดียวกันก็จะนับเป็นหนึ่งแท็กเท่านั้น ไม่นับ Expression และ Variable tag ที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่จำกัด อีกทั้ง GENESIS32 ยังสามารถนำไปใช้กับ SCADA อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถด้าน ที่ขาดเช่น หาก SCADA มขาดความสามารถด้าน Alarm Server ที่สามารถแบ่ง Limit Alarm ออกเป็น HH, H, L, LL และ Normal, Rate Change Alarm, Digital Alarm, Derivative Alarm ก็สามารถนำ AalrmWorX32 ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ GENESIS32 มาใช้งานได้ โดยไม่ต้องซื้อทั้งเพกเกจของ GENESIS32 ก็ได้ หรือใช้งานโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ Multimedia เพื่อส่ง Alarm ไปทาง SMS, E-mail, Fax, Printer, pager, Voice (Text – to- Speech), MSN Messenger, Skype เป็นต้น

Last Updated ( Saturday, 21 February 2015 23:11 )