Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 ตั้้งเวลาสั่ง Execute ไปยัง ICONICS OPC UA ODBC Client PDF Print E-mail
Thursday, 28 November 2013 21:24

จากบทความ VDOตัวอย่างการใช้ ICONICS OPC UA ติดต่อจัดการ Database หากเราต้องการใช้ GENESIS32 เพื่อตั้งเวลาสั่ง Execute ไปยัง ICONICS OPC UA ODBC Client เพื่อให้รันคำสั่งในการเพิ่ม ลบ หรือคำสั่งใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน OPC Server มีทางที่ทำได้กี่ทาง

 

ทางแรกใช้ Trigger ไปสั่ง ScriptWorX

 

จากรูปตัวอย่างเป็นการใช้ Trigger ไปสั่ง ScriptWorX 2010 (โมดูลหนึ่งของ GENESIS32 และ GENESIS64) และใช้Wizardเพื่อเขียนค่าไปยัง OPC tag ของ ICONICS OPC UA Server (ค่า 1 หรือ On) เพื่อให้ OPC tag ชื่อ Execute ทำงาน

 

image

 

โดย Trigger ที่ใช้สามารถตั้งระยะเวลาและเงื่อนไขตามต้องการ

 

image

 

 

ทางที่สองใช้ GraphWorX

 

การใช้ GraphWorX นั้นไม่ต้องใช้ Trigger แต่ใช้การทำงานในลักษณะ Timer โดยใช้ Checkbox ดังรูปเพื่อตั้งเวลาสั่งค่า 1 ให้ OPC tag ชื่อ Execute ในตัวอย่างจะทำงานทุก 3000 msec (3 วินาที)

image

 

ทางที่สามใช้ DataWorX

 

DataWorX ก็เป็นโมดูลหนึ่งของ GENESIS32 สามารถทำงานแบบ Timer ได้เช่นกัน

โดยเราสามารถสร้าง Register รับค่า 1 ดังรูป

image

 

จากนั้นส่งออกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด จากตัวอย่างด้านล่างคือ 3 วินาที

 

image

Last Updated ( Thursday, 28 November 2013 14:36 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

 ฟรีToolkit สำหรับ GENESIS32 SCADA !!!

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ