Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 : เก็บสัญญาณลงDatabaseแสดงแบบHistory Trendและทำ DataLog ที่เข้าใจง่าย PDF Print E-mail
Thursday, 28 November 2013 16:55

การเก็บสัญญาณไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Serverและนำมาแสดงย้อนหลังแบบกราฟ Trend รวมถึงเก็บในฐานข้อมูลด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย

Last Updated ( Thursday, 28 November 2013 10:00 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ