ใช้ ICONICS OPC UA ติดต่อกับ Profibus DP และ DeviceNet โดยสร้าง OPC tag แบบ Auto Print
Tuesday, 26 November 2013 21:56

เราสามารถติดต่ออุปกรณ์ Profibus DP และ DeviceNet ผ่านการ์ด CIF ของ Hilscher ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้ โดยให้ ICONICS OPC UA Server สร้าง OPC tag อัตโนมัติจากไฟล์คอนฟิกกูเรชั่นSyConได้โดยเราไม่ต้องสร้าง OPC tag เอง

 

Hilscher Universal OPC Server

การ์ด CIF นั้นสามารถตรวจสอบรุ่นที่สนุบสนุน Profibus DP และ DeviceNet ได้ที่นี่ ซึ่งการ์ดนี้จะติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

 

 

การสร้าง OPC tag อัตโนมัติ

ในICONICS OPC UA เมื่อเราสร้าง Channel และเลือก Hilscher Universal ในลำดับถัดไป จะมีปุ่ม … ให้เราเลือกไฟล์คอนฟิกกูเรชั่นของ SyCon ได้

 

image

 

 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้าง OPC tag ให้ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

image