Home ICONICS (SCADA)
วนลูปแสดงหน้า SCADA ซ้ำไปมาด้วย GENESIS32 SCADA PDF Print E-mail
Monday, 09 September 2013 17:45

แสดงหน้า SCADA วนซ้ำไปมา กำหนดเวลาแสดงของแต่ละหน้าได้ พร้อมวิธีเริ่มงานอัตโนมัติพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Last Updated ( Wednesday, 11 September 2013 19:58 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ