วนลูปแสดงหน้า SCADA ซ้ำไปมาด้วย GENESIS32 SCADA
Home ICONICS (SCADA)
วนลูปแสดงหน้า SCADA ซ้ำไปมาด้วย GENESIS32 SCADA PDF Print E-mail
Monday, 09 September 2013 17:45

แสดงหน้า SCADA วนซ้ำไปมา กำหนดเวลาแสดงของแต่ละหน้าได้ พร้อมวิธีเริ่มงานอัตโนมัติพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Last Updated ( Wednesday, 11 September 2013 19:58 )