Home ICONICS (SCADA)
ใช้งานไฟล์ AutoCAD บน GENESIS32 SCADA PDF Print E-mail
Friday, 23 August 2013 15:44

image

เราสามารถนำไฟล์ AutoCAD มาใช้งานใน GENESIS32 SCADA ได้ทำให้สามารถลดเวลาในการออกแบบกราฟิกสำรับผู้ที่มีไฟล์ AutoCAD ของกระบวนการที่สนใจอยู่แล้ว และสามารถใส่การเปลี่ยนแปลงเช่นการเคลื่อนที่ เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสี กระพริบ ฯลฯ ให้กับส่วนต่าง ๆ ของไฟล์นั้นได้

 

1. บนโปรแกรม AutoCAD เลือกส่วนที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก File Export

 

 

เลือกประเภทไฟล์เป็น wmf แล้วคลิ้ก Save

 

 

2. เปิดโปรแกรม GraphWorX32 ของ GENESIS32 SCADA คลิ้กเลือกไอคอน Import Metafile

image

 

เลือกไฟล์ที่ Export จาก AutoCAD แล้วเลือก Open

 

หากต้องการจัดการส่วนย่อย ๆ ของภาพ เช่นเพื่อใส่ Dynamic การเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณจาก OPC tag เราต้องแปลงให้รูปภาพดังกล่าวเป็น Symbol โดยให้คลิ้กขวาที่รูปภาพแล้วเลือกConvert to Symbol โปรแกรมจะแปลงทุกส่วนให้เป็น Symbol โดยใช้เวลาสักครู่

 

เมื่อโปรแกรมแปลงรูปภาพเป็ Symbol สำเร็จแล้ว เราสามารถจัดการส่วนย่อย ๆ ของ Symbol ได้โดยคลิ้กขวาเลือก Edit Symbol

image

 

จากนั้นเราจะ Group ส่วนย่อยใด ๆ เข้าด้วยกันก็ได้ หรือใส่ Dynamic ซึ่งเป็นการใส่การเปลี่ยนแปลงแบบต่าง ๆ ให้กับอ็อปเจ็คนั้น ๆ ตามสัญญาณ OPC tag, Expression, Variable, Database tag, SNMP เป็นต้นได้ เช่นเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด เคลื่อนที่ หมุน กระพริบ ซ่อนแสดง ฯลฯ

 

image

Last Updated ( Friday, 23 August 2013 08:17 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

ใช้งานไฟล์ AutoCAD บน GENESIS32 SCADA


**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ