Home ICONICS (SCADA)
ให้ TrendWorX32 Report ทำงานแบบ Service ได้อย่างไร? PDF Print E-mail
Wednesday, 17 July 2013 14:27

หากต้องการให้ TrendWorX32 Report ทำงานแบบ Service กล่าวคือเริ่มทำงานอัตโนมัตเิพร้อมวินโดวส์ และไม่แสดงหน้า Configuration ขึ้นมาเราสามารถทำได้ดังนี้

 

TrendWorX32 Report โดยลำพังตัวโปรแกรมเองจะไม่สามารถทำงานอแบบ Service และเมื่อเราเลือกอ็อปชั่น "Run as Service" ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับ TrendWorX32 Report ใน GENESIS32 Tool Tray 

(อย่าลืมเลือก AutoStart GENESIS32 Tool Tray ด้วย)

image

 

หลังจาก Restart ให้เปิด Service ของ Windows ขึ้นมาแล้วทำให้ Service ชื่อ Ico Trend Report  (ICONICS Trend Report) ให้เป็น Automatic Start

image

 

TrendWorX32 Report ก็จะทำงานเป็นbackground และไม่แสดงหน้าโปรแกรมขึ้นมาให้เห็น

 

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคอนฟิกของ TrendWorX32 Report ก็สามารถเปิด TrendWorX32 Report จากstart menu ของวินโดวส์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโปรแกรมตัวที่สองขึ้นมา ไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ทำงานอยู่เบื่องหลัง(หลายท่านเข้าใจผิดว่าตัวเดียวกัน) การ Start/Stop โปรแกรมตัวที่สองที่แสดงขึ้นมานี้จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งตัวที่เป็นSeviceยังคงทำงานในโหมด Runtimeต่อไป และการแก้ไขคอนฟิกในโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาจะไม่ส่งผลต่อโปรแกรมตัวที่ทำงานเป็นSeviceจนกว่าเราจะStopและStartใหม่ด้วยGENESIS32 Tool Tray หรือ Restart วินโดวส์เท่านั้น

 

รูปการ Start / Stop TrendWorX32 Report ด้วยGENESIS32 Tool Tray (คลิ้กขวาที่ไอคอน GENESIS32 Tool Tray > เลือก Configure > TrendWorX32 > Reporter > Start หรือ Stop

image

 

การตรวจสอบว่าโปรแกรม TrendWorX32 Report ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบServiceหรือไม่ ให้ดูจากTask ManagerจะพบTWXREPในรายการของProcessดังรูป

 

image

Last Updated ( Wednesday, 17 July 2013 08:18 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

MITSUBISHI FX5U พร้อม GENESIS64 SCADA

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ