ใช้ GENESIS32 SCADA ตรวจสอบ Uptime ระบบเครือข่ายและ Server ด้วย SNMP Print
Monday, 13 May 2013 22:29
ใน GENESIS32 เราสามารถใช้ตรวจสอบอุปกรณ์เช่น เราท์เตอร์ พรินท์เตอร์ เซิร์ฟเวอร์ พีซี อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ SNMP อื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในเวอร์ชั่น 9.22 เป็นต้นไปไม่ต้องซื้อ Add-on ใด ๆ เพิ่ม เพราะมีมาให้ใช้เลย ทำให้เราสามารถรู้สถานะการทำงานของระบบเครือข่าย สามารถทำระบบแจ้งเตือน และสามารถเก็บเป็นบันทึกย้อนหลังได้ เป็นต้น

 

พารามิเตอร์ที่สำคัญ

หากเรามีอุกรณ์ SNMP ดังกล่าวแต่ไม่รู้ว่าค่าอะไรเป็นอะไร ก็สามารถดูได้ที่ SNMP Configurator ของ GENESIS32 ดังแสดงในรูปที่ 1

 

image

รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1 จะเป็นตัวอย่างของ Router ที่เซตไว้ให้แสดงค่าพารามิเตอร์ผ่าน SNMP Connector ของ GENESIS32 (มีเป็นตัวอย่างไว้ให้แล้ว) สิ่งที่เราต้องทำก็คือกำหนด IP Address และชื่อ Community ของอุปกรณ์นั้นให้ถูกต้อง (และต้องเซต SNMP Service ของ Windows ให้เรียบร้อย ดูที่นี่ )  ซึ่งจากรูปที่ 1 เราจะเห็นพารามิเตอร์เช่น UpTime ซึ่งบอกให้รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เปิดทำงานมาแล้วนานเท่าใดเป็นต้น

 

image

รูปที่ 2

 

จากรูปที่ 2 เราต้องกำหนด IP Address, Read/Write Community และ SNMP Version ให้ตรงกับอุปกรณ์

 

เช่นเดียวกับกรณี PC และ Server ที่สามารถบอกพารามิเตอร์การทำงานทั้ง System Uptime, CPUUsage, Memory Usage ฯลฯ ได้

 

image

รูปที่ 3

 

ถ้าหากเราต้องการScanหาพารามิเตอร์ทั้งหมดของอุปกรณ์นั้น ๆ (ไม่ต้องพิมพ์หรือกำหนดเอง) ก็คลิ้กปุ่ม Explore

 

image

 

รูปที่ 4

 

 

จากนั้นเลือก IP ของอุปกรณ์นั้นจากรายการ แล้วคลิ้ก OK

image

รูปที่ 5

 

โปรแกรมจะทำการ Scan หาพารามิเตอร์ทั้งหมดในตัวอุปกรณ์ออกมา

 

image

รูปที่ 6

 

ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ SNMP กับ GENESIS32 ซึ่งสะดวก ง่าย ทำให้เราสามารถนำ SCADA ไปตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์อย่าง Printer, UPS เป็นต้นได้ สามารถตรวจสอบ Error และข้อผิดพลาดในแต่ละอุปกรณ์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ สถานะการทำงาน เป็นต้น ซึ่งการนำพารามิเตอร์มาใช้ใน GraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX ก็ทำได้อย่างเดียวกับการใช้ OPC tag ดังแสดงในรูปที่ 7

 

image

รูปที่ 7 การเลือกพารามิเตอร์ผ่าน ICONICS Unified Data Browser

 

Last Updated ( Tuesday, 14 May 2013 08:20 )