ผู้ใช้ GENESIS32 9.22 ติดต่ออุปกรณ์ SNMP ได้ฟรี ไม่ต้องมีอ็อปชั่นเพิ่ม Print
Thursday, 09 May 2013 16:34

 

GENESIS32 9.22 มีความพิเศษหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Router, อุปกรณ์ UPS, Printer, รวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีต่าง ๆ เป็นต้น ได้ฟรี โดยไม่ต้องใช้ OPC Server หรือ Plug-in ใด ๆ ผิดกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของ GENESIS32 ที่จะต้องซื้อแยกเป็นอ็อปชั่นเพิ่ม การใช้ SNMP ใน GENESIS32 ทำให้สามารถนำค่าจากอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านี้มาแสดงผลและใช้งานใน SCADA ได้ เช่น ตรวจสอบสถานะของเครือข่าย สถานะของ UPS และพารามิเตอร์ด้านไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า ฯลฯ แสดงผลค่า Uptime ของอุปกรณ์ สถานะการทำงานของพีซีและเซิร์ฟเวอร์ สถานะการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที สามารถบันทึกและทำรายงานออกมาได้ เป็นต้น GENESIS32 สนับสนุน SNMP ทั้ง MIB เวอร์ชั่น 1 และ 2 บทความที่เกี่ยวข้อง

Last Updated ( Wednesday, 26 February 2014 20:40 )