Home ICONICS (SCADA)
ต้องการรัน Windows Command หลาย ๆ คำสั่งด้วย GENESIS32 SCADA ทำอย่างไร PDF Print E-mail
Thursday, 25 April 2013 23:29

จากบทความเรื่อง สั่งปิด Service/Program จาก GENESIS32 ซึ่งเป็นการสั่งปิด Windows Service จาก GENESIS32 นั้น ถ้าเราต้องการรันวินโดวส์คอมมานด์หลาย ๆ คำสั่งด้วย GENESIS32 ก็สามารถทำได้ดังนี้

 

หลักการก็คือเรารวบรวมคำสั่งที่เราต้องการใช้งานใน Command Prompt นั้น มาสร้างเป็น Batch File จากนั้นเราก็สามารถเรียกใช้โปรแกรม cmd.exe ของ Windows และใส่อาร์กูเม็นต์เป็น path ของ Batch file ที่่เราต้องการ

 

ยกตัวอย่างเช่นผมสร้าง Batch File ด้วยการเปิด Notepad ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งเหล่านี้ลงไป

 

@echo off
echo hello
echo world

 

จากนั้น Save เป็น test.bat (เลือก File type เป็น All File ถึงจะ Save เป็น Batch ได้)

image

 

ทีนี้ทดสอบรัน Batch นี้บน GraphWorX32 (GraphWorX64 ก็ได้) โดยการสร้างปุ่มง่ายขึ้นมาแล้วใส่ Dynamic Pick เข้าไปแล้วเลือก Action เป็น Launch App/Doc และกด Browse… ไปเลือกโปรแกรม cmd.exe ที่อยู่ใน C:\Windows\System32 หรือ C:\Windows\SysWow64

 

image

 

เมื่อเลือกแล้วให้พิมพ์อาร์กูเม็นต์ต่อท้ายเพื่อระบุที่อยู่ไฟล์ Batch ที่จะใช้ cmd.exe มารัน เช่นจากตัวอย่างผมเก็บไฟล์ test.bat ไว้ใน C:\Users\sutthipong\Documents ก็ต้องพิมพ์อาร์กูเม็นต์ต่อในช่อง Filename เป็น

 

/k C:\Users\sutthipong\Documents\test.bat

 

โปรดสังเกตุว่าผมเว้นวรรค1เคาะก่อนพิมพ์อาร์กูเมนต์ต่อท้ายpathของcmd.exeในช่องFilenameนะครับ และสังเกตุว่ามี /k อยู่ด้วยก่อนที่จะระบุpathของไฟล์test.bat นั่นก็เพราะผมจะให้แสดงผลลัพธ์ใน Command Prompt นั่นเอง ถ้าใชงานจริงสามารถเอา /k ออกได้เลยเพราะเราคงไม่อยากโชว์ผลลัพธ์บน Commad Prompt

 

เมื่อทดสอบรัน แล้วคลิ้กปุ่มก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เขียนไว้ใน Batch file

 

image

 

ง่าย ๆ เท่านี้ก็ทำให้ GENESIS32 และ GENESIS64 สามารถรันคำสั่งวิมนโวส์แบบเป็นชุดๆได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมครับ สะดวกในการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ Windows Command เพื่อสั่งงานต่าง ๆ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ