Home ICONICS (SCADA)
สั่งปิด Service/Program จาก GENESIS32 PDF Print E-mail
Wednesday, 24 April 2013 18:50

การสั่งปิดโปรแกรมหรือ Service ด้วย GENESIS32 สามารถทำได้ดังนี้

 

ใส่ Dynamic Pickimage ในกราฟิกหรือปุ่มที่ต้องการ

จากนั้นเลือก Action เป็น Launch App/Doc

image

 

ในช่อง Filename ให้คลิ้กปุ่ม Browse… เพื่อไปเลือกโปรแกรม Taskkill.exe ซึ่งอยู่ใน C:\Windows\System32 หรือ C:\Windows\SysWow โดยกำหนดอาร์กูเม็นท์ดังนี้

 -im ชื่อโปรแกรม
ซึ่งชื่อโปรแกรมสามารถดูจาก Task Manager ก็ได้ครับ เช่น จากรูปล่างต้องการปิดโปรแกรม UltraSearch.exe 
image
เราก็กรอกอาร์กูเม็นต์ต่อท้ายpathของโปรแกรม (ต่อท้าย taskkill.exe เว้นวรรคหนึ่งเคาะ)ได้เป็น 
image

ทดสอบเข้าโหมด Runtime แล้วกดปุ่มเพื่อทดสอบ โปรแกรมที่เปิดอยู่จะถูกปิดไปทันที

 

กรณีที่ต้องการสั่งปิด Service ให้ใช้อาร์กูเม็นต์ดังนี้

 –pid หมายเลขpid
โดยดูหมายเลข pid ของ Service จาก Task Manager ดังรูป

image

 

โดยเอาอาร์กูเม็นต์นี้ไปแทนอาร์กูเมนต์แบบที่ให้ระบุชื่อ

Last Updated ( Wednesday, 24 April 2013 22:21 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ