Home ICONICS (SCADA)
ข้อแนะนำการใช้ OPC Server กับอุปกรณ์ซีเรียลทั่วไปใน GENESIS SCADA PDF Print E-mail
Monday, 22 April 2013 16:27

หากต้องการใช้งานอุปกรณ์เช่น เครื่องวัดสภาพอากาศ (Weather Station) เครื่องชั่ง (Weight Scale) เครื่องวัด เครื่องควบคุมต่าง ๆ ที่ส่งค่าออกมาอัตโนมัติทางพอร์ตซีเรียล กับซอร์ฟแวร์ SCADA อย่าง GENESIS ผ่าน OPC Server เรามีข้อแนะนำเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่น้อยกว่า

 

ปรับค่า Config/Timeout ของ OPC Server (ICONICS OPC UA) ให้เหมาะ

ใน ICONICS OPC UA (ดาวน์โหลดที่นี่) มี Driver ที่ชื่อ UCON (ย่อมาจาก User Configugarion) ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ซีเรียลทั่วไปได้ ก่อนอื่นต้องดูรูปแบบของค่าที่ถูกส่งออกมาเพื่อที่จะดูว่าควรจะกำหนดค่าความยาวหรือตัดคำใน UCON อย่างไร เช่นถ้าค่าที่ส่งออกมามีการลงท้ายด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ CHR(10) เราก็สามรถเอามาเป็นข้อกำหนดแทนการกำหนดความยาวได้ เมื่อค่าที่ได้มีตัวอักขระ CHR(10) UCONจะได้รู้ว่านี่คือสิ้นสุดค่าที่ส่งออกมาแล้ว โดยสามารถใช้โปรแกรมอย่าง Hyper Terminal หรือ Serial Port Monitor เพื่อดูค่าที่ส่งออกมาได้ (ข้อมูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UCON)

image

นอกจากนั้นต้องรู้ Scan Rate ของอุปกรณ์ก่อนว่ามีค่าเท่าใด (ตรวจสอบจากจังหวะของค่าที่ส่งออกมาหรือดูจากคู่มือ) แล้วปรับค่า Timeout ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ OPC Tag นั้นเกิด BAD ขึ้นมาเนื่องจากเวลาตอบสนองของอุปกรณ์ช้ากว่า OPC Scan Rate มากเกินไป ดูรายละเอียดที่นี่

 

ลดจำนวน tag ด้วยการใช้ Global Expression

ในการใช้ UCON รับค่าจากอุปกรณ์ หากเป็นการรับค่าที่ส่งจากอุปกรณ์อัตโนมัติ เราควรรับค่ามาเป็นค่ายาวเพียงค่าเดียว ซึ่งในค่านี้จะประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อกันไป (อุปกรณ์ต้องรองรับการส่งค่าทั้งหมดในครั้งเดียวด้วย) จากนั้นจึงใช้ Unified Data Maneger ใน GENESIS เพื่อสร้าง Global Expression ขึ้นมาเพื่อตัดค่าออกเป็นพารามิเตอร์เดี่ยว ๆ ตามต้องการ ซึ่งจะทำให้เราประหยัด tag ใน GENESIS32 ลงได้ เนื่องจาก GENESIS จะนับเพียง 1 tag เท่านั้นเพราะถือว่า Expression ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาจาก OPC tag เดียวกัน ดูรายละเอียดที่นี่

 

ถ้าจะให้ SCADA อื่น ๆ อ่านค่าจาก GENESIS ได้ด้วย

ถ้าเราต้องการเอาค่าที่อ่านได้ไปให้ SCADA อื่น ๆ ด้วย (ทั้งผ่าน LAN และ Internet) เราสามารถทำได้โดยใช้ DataWorX ใน GENESIS หลักการก็คือสร้าง Register ขึ้นมาใน DataWorX แล้วกำหนด Input เป็น Global Expression ที่สร้างขึ้นมาข้างต้นโดยไม่ต้องกำหนด Output เนื่องจาก DataWorX สามารถทำงานเป็น OPC Server ได้ และเมื่อเราติดต่อ DataWorX มาจาก SCADA อื่น ๆ เราจะเป็นชื่อ OPC Server เป็น ICONICS.DataWorX32.x แล้วให้นำ Register ที่สร้างขึ้นใน DataWorX ไปใช้ใน SCADA อื่น ๆ ยิ่งกว่านั้น DataWorX ยังลดปัญหาคอขวดให้ระบบได้ในกรณีที่มี SCADA Node จำนวนมากดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Serial ชุดเดียวกัน โดย DataWorX จะบริการข้อมูลแบบ Aggregation ซึงดีกว่าOPC Serverในกรณีที่มี SCADA Node จำนวนมาก  การใช้งาน DataWorX เบื้องต้นดูที่นี่

 

หมายเหตุ

ICONICS OPC UA คือ OPC Server ตัวเดียวกับ KEPServeEx จาก Kepware แต่สามารถใช้ Driver ได้มากกว่านับร้อยรุ่น แตกต่างจาก Kepware ที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ยี่ห้อหรือรุ่นหนึ่ง ๆ เท่านั้นหากต้องการใช้Driverมากกว่านี้ต้องซื้อไลเซนส์ของDriverเพิ่มในขณะที่ ICONICS OPC UA ไม่ต้องซื้อเพิ่ม ทั้งนี้ ICONICS และ Kepware มีความร่วมมือระดับ Partner กันในด้านซอร์ฟแวร์ Automation/SCADA

Last Updated ( Monday, 22 April 2013 09:45 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

Ethernet surge protection หลากหลายแบบ
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ