Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 SCADA : ระบบรายงานที่เหนือกว่า SCADA อื่น ๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม PDF Print E-mail
Saturday, 09 March 2013 06:27

ระบบรายงานของ GENESIS32 ที่มีมาให้เลยสามารถสร้างรายงานจากข้อมูลที่เก็บไว้ได้ในรูปแบบ Excel, Text และสามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้ ทั้งแบบรายงานอัตโนมัติตามเวลา ตามเงื่อนไข และตามการสั่งงาน สามารถใส่ Chart และสูตรคำนวนใน Excel Template ซึ่งสะดวกและยึดหยุ่น สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์มาก

 

ในขณะที่ SCADA อื่น ๆ ในท้องตลาดมักเก็บข้อมูลและแสดงออกมาในแบบ Text หรือ CSV ไม่สามารถใส่สูตร ชาร์ต หรือปรับแต่งรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่น การนำเข้าและแสดงข้อมูลทำได้ลำบากบางครั้งต้องเขียนสคริปต์ แต่ใน GENESIS32 เราสามารถใช้ควรามสามารถของ Trend Report ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยนำข้อมูลที่เก็บไว้มาวิเคราะห์และสร้างรายงานในแบบที่เราต้องการได้ ด้วยการออกแบบ Template ได้ตามที่ต้องการบน Excel ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่(เช่น Crystal Report ซึ่งไม่ยืดหยุ่นต่อการสนำไปใช้งานต่อ) การประมวลผลข้อมูลรายงานสามารถทำได้หลากหลายแบบ เช่น ค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา ค่า MAX, MIN, ค่าล่าสุดในแต่ละช่วงเวลาทีร่สนใจ, ฯลฯ หรือข้อมูลดิบทั้งหมดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเก็บข้อมูลด้วย TrendWorX ด้วยความละเอียดทุก 1 วินาที เราสามารถกำหนดให้ TrendReport นำข้อมูลออกมาคำนวนหาค่าเฉลี่ยในแต่ละ 10, 20, 30 วินาทีเป็นต้นแล้วแต่ต้องการ ก็จะได้ค่าเฉลี่ยแสดงออกมาในทุก 10, 20, 30, .. วินาที หรือตามต้องการเป็นต้น เช้่นเดียวกับการคำนวนหาค่าอื่น ๆ เช่น MAX, MIN, LAST, StDev, ฯลฯ

 

จากรูปเป็นตัวอย่างของการหาค่าล่าสุดในแต่ละช่วง 15 นาทีออกมาสร้างเป็นรายงานจากข้อมูลดิบที่อาจมีความละเอียดกว่านั้น จากรูปจึงเลือก Data Fileter เป็นแบบ Last จะทำให้เราไม่ต้องแสดงข้อมูลดิบทั้งหมดในรายงานที่อาจไม่สะดวกต่อการใช้งาน พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นการย่นข้อมูลให้มีจำนวนน้อยลง fดูง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนเวลาที่ถี่มากให้เป็นเวลาที่ห่างตามต้องการและเอาเฉพาะข้อมูลสรุปจากช่วงเวลานั้นๆ มาแสดงเช่น  Average, Min, Max, StDev, Totalizer, ฯลฯ แต่ถ้าเราต้องการข้อมูลดิบทั้งหมดก็เลือก Data Filter ในการประมวลผลเป็น RAW

 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเราสามารถตั้งให้ TrendReport ทำงานได้อัตโนมัติ เช่นตามวันเวลา ตามเงื่อนไขสัญญาณ หรือ Alarm เป็นต้น รวมทั้งสั่งงานเองก็ได้ ทำให้ระบบสามารถสร้างรายงานได้ตรงเวลาพร้อมทั้งสามารถเก็บและส่งให้ผู้รับทางอีเมล์ก็ได้ การเก็บรายงาน สามารถเก็๋บในโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 

รูปแบบที่สำคัญของรายงานของ TrendReport ก็คือสามารถสร้างเป็นไฟล์ Excel ได้ สามารถออกแบบเทมเพลตไว้ก่อนแล้วเมื่อมีการสร้างรายงานก็จะนำเทมเพลตที่เรากำหนดนั้นมาเป็นตัวแบบเพื่อใสาข้อมูลลงไปแล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ใหม่ที่สามารถลงท้ายชื่อไฟล์ด้วยวันที่เวลา ทำให้ไฟล์รายงานที่สร้างออกมาไม่ซ้ำกัน และยังดูง่ายด้วยว่าสร้างเมื่อไหร่ ซึ่งการที่รายงานเป็นแบบ Excel ทำให้เราสามรถกำหนดเทมเพลตเพื่อใส่ชาร์ต กราฟ รูปภาพ สูตรคำนวน ฯลฯ ได้ ทำให้เมื่อมีการสร้างรายงานก็จะทำให้ได้ชาร์ต กราฟ ผลคำนวนของข้อมูลในรายงานนั้น ๆ ออกมา นี่คือสื่งสำคัญที่ทำให้รายงานของ GENESIS32 SCADA เหนือกว่า SCADA อื่น ๆ ที่มีระบบรายงานไม่สมบูรณ์ต้องซื้อซอร์ฟแวร์สร้างรายงานเพิ่ม

 

 

 

ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างระบบรายงานได้ง่าย ๆ จากบทความด้านล่าง

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ