Home ICONICS (SCADA)
ฟีเจอร์ของ GENESIS32 SCADA ที่เหมาะกับระบบโทรมาตร PDF Print E-mail
Monday, 11 February 2013 17:57

GENESIS32 เป็นระบบ SCADA ที่มีฟีเจอร์เหมาะกับระบบMonitoringต่างๆรวมทั้งระบบโทรมาตร ระบบSCADAป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ในระบบโทรมาตรดังนี้

 

 • ความเปิดกว้างด้านการสื่อสาร


  เนื่องจาก GENESIS32 ใช้มาตรฐาน OPC ซึ่งนอกจากจะสามารถติดต่อกับ OPC Server ได้แล้ว ยังมีความเร็วในการประมวลผลสัญญาณที่เร็วกว่าเนื่องจากใช้การสื่อสารกับ OPC แบบ OPC to The Core ไม่ต้องมีการสร้าง Internal Dictionary ใด ๆ สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทั้งเก่าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ผูกขาดด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถหาผู้ผลิต OPC Server ได้อย่างกว้างขวาง SCADA อื่นต่างยี่ห้อสามารถสื่อสารกับ GENESIS32 ได้เนื่องจาก GENESIS32 SCADA มีอินเทอร์เฟสแบบ OPC ทั้ง OPC DA, OPC HDA, OPC AE ให้ SCADA อื่น ๆ เชื่อมต่อได้
 • สนับสนุน Web Service ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้


  Web Service มีความสำคัญเนื่องจากหากหน่วยงานต่าง ๆ ทำระบบโทรมาตรของตนเองขึ้นมาก็จะสามารถนำข้อมูลของกันและกันมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสร้างระบบโทรมาตรขึ้นมาใหม่ให้ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากปัจจุบันจะพบว่าหลายหน่วยงานต่างสร้างระบบโทรมาตรขึ้นมาแต่ไม่สามารถดึงข้อมูลไปใช้ต่างหน่วยงานได้ง่าย ๆ การมีคุณสมบัติแบบWeb Serviceจะทำให้การเอาข้อมูลของกันและกันมาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้ข้อมูลจากWeb Service ของ GENESIS32 SCADA ไปสร้างเว็บแอพลิเคชั่นได้ สามารถนำไปคำนวนหรือประมวลผลต่อได้ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ ทำให้การใช้ข้อมูลแบบเครือข่ายโดยเฉพาะจากหน่วยงานอื่นมีความสะดวก สามารถลดต้นทุนให้กับรัฐ และต่อยอดการใช้งานข้อมูลในอนาคตได้ง่าย ที่สำคัญที่สุดก็คือ Web Service ทำให้ GENESIS32 สามารถบริการข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ ผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้จากระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, UNIX, Mac ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน จึงไม่มีข้อจำกัดในการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างด้านแอพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐ การบริการข้อมูลด้วย Web Service มีความปลอดภัยด้วยการจัดการจาก Web Server สะดวกกับหน่วยงานที่ต้องมีการใช้ Firewall ซึ่งSCADAอื่นๆมักจะติดขัดกับเรื่องการบริการข้อมูลผ่าน Firewall
 • มีความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย  การสื่อสารแบบ DCOM หรือ DDE แบบเดิมมีความเสี่ยงจะถูกแฮ็กการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายได้ง่าย ๆ จากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเหมือนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่ใน GENESIS32 SCADA จะมีโมดูลที่ชื่อ GenBroker สามารถควบคุมการเชื่อมต่อซึ่งนอกจากจะง่ายในการเซตอัพมากกว่า DCOM และมีความเร็วสูงกว่า DDE แล้ว ยังสามารถจำกัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เข้ามาใช้ข้อมูลจาก OPC ได้อีกด้วย ทำงานง่ายกว่าการเซตอัพ DCOM ที่มีความยุ่งยากกว่า ยิ่งกว่านั้น GenBroker ใน GENESIS32 SCADA ยังทำงานกับ Firewall ได้ดีเหมาะกับระบบ SCADA ที่มี Firewall ที่แข็งแกร่งแต่ยังต้องการให้ SCADA โหนดอื่น ๆ สามารถเข้าต่อผ่าน Firewall มาที่ SCADA นี้ได้
 • บริหาร Traffic ของข้อมูลได้


  โดยปกติทั้วไป SCADA จะไม่มีโมดูลในการบริหารจัดการ Traffic ของข้อมูลจาก OPC Server แต่ GENESIS32 จะมีโมดูลบริหารข้อมูลอยู่ในแฟ็กเกจชื่อ DataWorX ซึ่งในระบบ SCADA แบบเครือข่ายที่มีการรวมศูนย์ SCADA และมีการบริการข้อมูล OPC Server ให้โหนดจำนวนมากจะมีปัญหาคอขวดของข้อมูล (Data Bottleneck) แต่ในGENESIS32สามารถใช้DataWorXบริหารข้อมูลจากOPC Server ให้กับโหนดต่าง ๆ รวมทั้ง SCADA ยี่ห้ออื่น ๆ ได้โดยไม่เกิดปัญหาคอขวด ฟีเจอร์นี้เรียกว่า Data Aggregation ทำให้ OPC Server ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่โหนดดึงข้อมูลไปใช้มีจำนวนมาก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DataWorX
Last Updated ( Monday, 11 February 2013 11:39 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

คลาวด์Go-Globalคือ?

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ