Home ICONICS (SCADA)
ReportWorX : การตั้งค่า Backup Report แบบ Archive PDF Print E-mail
Thursday, 10 January 2013 18:47

เมื่อใช้ระบบรายงานจาก ReportWorXผ่านไปเป็นเวลานาน อาจมีการสร้างไฟล์รายงานจำนวนมาก หากต้องการให้มีการเก็บไฟล์ไว้แบบ Archive ก็สามารถทำได้โดย

 

ใน ReportWorX เปิดเมนู Tool > Option จากนั้นที่แท็ป REport Files Archiving ให้กำหนด Archiving Settings เช่นให้เอารายงานที่เก่ากว่า 180 วันไปเก็บในโฟลเดอร์ที่เราต้องการดังรูป

image

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ