Home ICONICS (SCADA)
ReportWorX : ให้ผู้ใช้บนเว็บกำหนดอีเมล์ที่จะส่งรายงานเอง PDF Print E-mail
Friday, 21 December 2012 19:38

หากเราต้องการให้ผู้ใช้งานReportWorXผ่านเว็บสามารถกำหนด Email ที่จะส่งไฟล์รายงานได้เองจะทำอย่างไร?

เราสามารถทำได้โดยใช้ตัวแปรรับค่าอีเมล์เอามาใช้ใน Redirection Actions ซึ่งอยู่ในกิ่งย่อย E-mail Actions แทนที่จะกำหนดอีเมล์ตายตัวดังรูป

image

ก็ใช้เป็นตัวแปรแทนดังรูป

จากรูปผมใช้ตัวแปรชื่อ @recipient เป็นอีเมล์ผู้รับในช่อง Mail to ซึ่งเราสามารถใช้ในช่อง CC และ BCC ได้เช่นกัน

image

จากนั้นใน Report Template เราต้องมีการAdd Parameter เข้ามาใช้ เช่นในเซลล์ว่าง ให้คลิ้กขวาเลือก Connect to new Data Source > Parameter

image

จากนั้นจะพบหน้าต่างสำหรับสร้างและเลือก Parameter ให้สร้าง Parameter ขึ้นมาใหม่ดังรูป จากรูปจะเป็นการสร้างตัวแปรชื่อ @recipient ขึ้นมาโดยมีค่า Default คือ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

image

จากนั้นโปรแกรมจะให้เรากำหนด Header ของเซลล์ ให้ทำการลบ Header เสีย โดยคลิ้กขวาที่แถวแรก > DELETE แล้วคลิ้ก OK

image

จากนั้น Commit template changes เพื่อบันทึก

image

กลับมาที่ Report โดยทำการปิด Excel

ให้เลือก Redirection Action เป็น Action ที่เราได้แก้ไขข้างต้น แล้วคลิ้ก Apply

image

เมื่อทดสอบใช้งานผ่านเว็บจะพบช่องให้กรอกอีเมล์เพื่อส่งอีเมล์ดังรูป โดยจะมีค่าดีฟอลต์ที่เรากำหนดไว้ในช่องนั้น

image

หมายเหตุ

- การส่งอีเมล์เราต้องกำหนดค่าเช่น SMTP / User / Password เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ด้วย โดยกำหนดใน ReportWorX ในเมนู Tool > Option ดังรุป

image

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ