Home ICONICS (SCADA)
ระบุวันที่ต่อท้ายไฟล์รายงานReportWorXอัตโนมัติ PDF Print E-mail
Friday, 07 December 2012 21:11

หากต้องการใส่วันที่ต่อท้ายชื่อไฟล์เพื่อความสะดวกในการจัดเรียงและดูข้อมูลเบื้องต้น สามารถทำได้ดังนี้

 

การใส่วันที่อาจแบ่งเป็น 2 อย่างคือวันที่ปัจจุบัน และวันที่ของช่วงข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกเช่นจากวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการ

ก่อนอื่นเข้าไปสร้างตัวแปรในเทมเพลต Excel เสียก่อน เช่นการสร้างตัวแปรเพื่อเอาค่าวันและเวลาปัจจุบันให้ดูบทความที่นี่

 

หลังจากสร้างตัวแปรแล้วกลับมาที่ ReportWorX

เลือก Report ตัวที่เราต้องการเสียก่อน แล้วคลิ้กปุ่ม {…} ข้างช่องReport Name: (เพื่อเติมค่าตัวแปรต่อท้ายชื่อไฟล์)

 

image

 

เลือกตัวแปรที่เราสร้างในเทมเพลตข้างต้น แล้วคลิ้ก Paste Selected Parameter เพื่อนำไปต่อท้ายชื่อไฟล์

 

image

 

ถ้าเราต้องการเพิ่ม Text ใด ๆ ในชื่อไฟล์ก็ทำได้

จากนั้นคลิ้ก OK

 

ถ้าเราต้องการเอาวันเวลาที่ผู้ใช้เลือกขณะสร้างรายงาน เช่นจากบทความ สอนใช้ ReportWorX เบื้องต้น

จะมีการใช้งานตัวแปรที่รับข้อมูลวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการเอามาแสดงจากผู้ใช้ เราจะใช้ตัวแปรนั้นมาต่อชื่อไฟล์ก็ได้เช่น

 

image

 

จากรูปข้างต้นจะเอาวันเวลาที่ผู้ใช้เลือกมาต่อชื่อไฟล์ทั้งวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการ

ผมเพิ่มตัวอักษร _ คั่นระหว่างค่าตัวแปรด้วย ทำให้ดูง่าย เท่านี้เราก็จะรู้ว่าไฟล์นั้นเป็นรายงานข้อมูลที่อยู่ในช่วงเวลาใดครับ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ