Home ICONICS (SCADA)
ลงวันที่อัตโนมัติในรายงานของ ReportWorX อย่างไร PDF Print E-mail
Friday, 07 December 2012 16:29

หากเราต้องการลงวันที่ในรายงานเพื่อวัตถุประสงค์เช่นให้รู้ว่า Report สร้างขึ้นเมื่อใดเวลาเท่าไหร่ เป็นต้น สามารถทำได้ดังนี้

 

ก่อนอื่นเปิดเทมเพลตที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา(หรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้) โดยดับเบิ้ลคลิ้กเปิดเทมเพลตเวอร์ชั่นที่ต้องการ

 

image

 

ในเทมเพลต Excel ที่เปิดขึ้นมาให้คลิ้กขวาที่เซลที่ต้องการใส่ค่าวันที่ขณะที่รายงานถูกสร้างขึ้นมา

เลือก Connect to new Data Source > Parameter

 

image

 

คลิ้ก Add เพื่อเพิ่มตัวแปรมาใช้ (ในที่นี้เราจะเอาค่าวันเวลามาใช้)

 

image

 

ตั้งชื่อตัวแปรเช่น @createdDate

กำหนด Parameter Type เป็น Automatically evaluate a date and time. เพื่อให้โปรแกรมเอาเวลาปัจจุบันมาให้ตัวแปร

 

image

 

คลิ้กปุ่ม Configure Parameter Details เพื่อเลือกวันเวลาที่จะเอามาใส่

ให้เลือก Today

คลิ้ก OK 3 ครั้ง

 

image

 

โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างจัด Layout ให้

ให้เลือก Hide Header เพื่อไม่ให้มีการสร้าง Header

คลิ้ก OK

 

image

 

ทำการ Format เซลนั้นให้เป็น Date time ตามที่ต้องการ

จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงเทมเพลต แล้วทดสอบรายงาน

 

image

 

เมื่อผู้ใช้หรือโปรแกรมสร้างรายงานขึ้นมาก็จะมีค่าวันที่เวลาแสดงในเซลล์ข้างต้น

 

image

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ