Home ICONICS (SCADA)
วิธีล็อคไฟล์ SCADA ใน GENESIS32 ป้องกันการแก้ไข PDF Print E-mail
Tuesday, 02 October 2012 17:12

นอกจากวิธีใช้ Scurity Configurator เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ทำบางอย่างในระบบ SCADA แล้ว เรายังสามารถตั้งการล็อคไฟล์แสดงผลSCADAในGENESIS32ได้ด้วย ดังนี้

ใน GraphWorX32 เลือก Format > Set Configuration Mode Password…

image

 

จากนั้นจะพบหน้า Set Password for Current Display ให้กำหนดรหัสผ่านให้ตรงกันทั้งช่อง Password และ Confirm จากนั้นคลิ้ก OK

image

เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าโหมดคอนฟิก จะพบหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน

image

ถ้าใส่ไม่ถูกจะไม่สามารถเข้าโหมดคอนฟิกได้จนกว่ารหัสผ่านจะถูกต้อง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

คลาวด์Go-Globalคือ?

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ