Home ICONICS (SCADA)
การสร้าง/เปลี่ยนไฟล์คอนฟิกของ TrendWorX32 Configurator ที่ถูกต้อง PDF Print E-mail
Wednesday, 05 September 2012 22:54

image

ใน TrendWorX32 Configurator ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ GENESIS32 SCADA เมื่อต้องการสร้างไฟล์คอนฟิกใหม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อให้ TrendWorX32 Configuration ใช้ไฟล์คอนฟิกใหม่ได้

ก่อนที่จะสร้างไฟล์ใหม่หรือเปิดไฟล์คอนฟิกอื่นเพื่อนำมาให้งาน าจะต้อง Stop Datalogging เสียก่อนจากไฟล์เดิมที่กำลังทำงานอยู่

image

จากนั้นให้คลิ้ก Disconnect เพื่อยกเลิกคอนฟิกปัจจุบัน

image

จากนั้นหากต้องการสร้างคอนฟิกใหม่ให้เลือก File > New แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการสร้างไฟล์คอนฟิกตามวิซาร์ดที่ปรากฏขึ้นมา

image

หากต้องการเปิดเอาไฟล์คอนฟิกอื่นมาให้งานให้เลือก File > Open แล้วเลือกไฟล์คอนฟิกของTrendWorX32 Configurator ที่ต้องการ

image

คลิ้ก Open

หลังจากที่ได้สร้างไฟล์คอนฟิกหรือเปิดเอาไฟล์คอนฟิกอื่นมาใช้ ให้เลือกคอนฟิกใต้กิ่ง Configurations แล้วคลิ้ก Make Active

image

จากนั้นเมื่อต้องการเริ่มเก็บข้อมูลให้คลิ้ก Start Datalogging หรือจะให้ Start อัตโนมัติพร้อมวินโดวส์ก็ได้ โดยไปคอนฟิกที่โปรแกรม GENESIS32 Tool Tray

ถ้าหากเราไม่ทำขั้นตอนดังกล่าว เช่นเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้ Disconnect จากไฟล์คอนฟิกเดิม TrendWorX32 จะยังใช้ไฟล์คอนฟิกเดิมอยู่ และเราก็จะไม่สามารถ Make Active ไฟล์ใหม่ได้ จึงต้องกลับไปเปิดไฟล์เดิมที่เคยใช้งานอยู่แล้ว Stop Datalogging และ Disconnect ไฟล์เดิมเสียก่อน

Last Updated ( Wednesday, 05 September 2012 14:54 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ genesis64SCADAในองค์กรเริ่มอย่างไร

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ