Home ICONICS (SCADA)
เครื่องจักรหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุ GENESIS32 SCADA ช่วยได้ไหม PDF Print E-mail
Wednesday, 08 August 2012 18:37

ในกรณีเช่นนี้ GENESIS32 SCADA สามารถช่วยวิเคราะห์โดยการตรวจจับสัญญาณและสถานะของเซนเซอร์ต่าง ๆ ณ ขณะที่เครื่องจักรหยุดทำงานได้

 

ใน AlarmWorX32 มีความสามารถในการสร้างเงื่อนไขในการแจ้งเตือนได้ ให้เอาสัญญาณสถานะการทำานของเครื่องจักรมาใช้เป็นเงื่อนไข และให้ทำการเอาสัญญาณของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการหยุดทำงานของเครื่องจักรมาใส่ใน Relate Value ซึ่งสามารถใส่ได้ 20 สัญญาณต่อหนึ่งเงื่อนไขของการแจ้งเตือนหรือที่เรียกกันว่า alarm tag

 

หากสัญญาณที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นสาเหตุของการหยุดของเครื่องจักรมีมากกว่า 20 สัญญาณ ให้สร้าง alarm tag ใหม่ขึ้นมาโดยใช้สัญญาณเดิมแต่เปลี่ยน Relate Value เป็นสัญญาณอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามา

 

image

 

เมื่อเกิด Alarm เกิดขึ้น เราสามารถดูรายงานการแจ้งเตือนย้อนหลังของ Alarm Logger ได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุของการหยุดหรือขัดข้องของเครื่องจักรเกิดจากอะไร นอกจากนั้นใน Alarm Report เรายังสามรถกลั่นกรอง Alarm tag ที่เราสนใจได้อีกด้วย เช่น สามารถเลือกดู Alarm ที่เกิดเฉพาะ Area ที่เราสนใจ ซึ่ง Area ของ Alarm นั้นเราสามารถสร้างได้เอง โดยAlarm tagหนึ่งๆสามารถอยู่ในหลาย ๆ Area ได้ เช่น เราแบ่ง Area ตามแผนก และตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตามยี่ห้อ ดังนั้น Alarm นั้น ๆ อาจอยู่ในหลาย Area และเมื่อเอามาดูรายงานAlarmที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้สะดวกต่อการคัดกรองดูเฉพาะAlarmที่เราสนใจใน Area นั้น ๆ

Last Updated ( Wednesday, 08 August 2012 11:06 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

คลาวด์Go-Globalคือ?

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ