Home Cooper นับจำนวนสินค้าที่ผลิตแล้วเก็บในฐานข้อมูลอย่างไร
นับจำนวนสินค้าที่ผลิตแล้วเก็บในฐานข้อมูลอย่างไร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 July 2018 22:03

การนับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้หรือที่ผ่านการตรวจสอบสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการต่อSensorเช่นIR Sensorเป็นต้นกับRemote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterแล้วให้SCADAมาอ่านข้อมูลนำไปเก็บในฐานข้อมูลเช่นMS SQLหรือMySQLเป็นต้นได้ดังรูป

image

IR Sensorจะต่อกับDigital Input ChannelของRemote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterเพื่อนับสินค้าหรือชิ้นงานที่ผ่านเข้ามา Remote IOดังกล่าวสื่อสารกับSCADAผ่านOPC Serverเช่นModbus Ethernet OPC ServerในGENESIS SCADAเป็นต้น Remote IOที่มีฟังก์ชั่นCounterก็อาทิเช่น ioLogikจากMoxaเป็นต้น ซึ่งจะสะดวกกว่าPLCที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมLadder โดยสามารถติดต่อกับSensorได้หลายตัวตามจำนวนDigital InputของRemote IOรุ่นนั้นๆ จำนวนสินค้าที่SCADAอ่านได้สามารถแสดงผลแบบReal timeได้เช่นกัน หรือจะนำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวนค่าKPIในSCADAก็ได้ เช่นเดียวกับการใช้แจ้งเตือนเช่นสินค้าที่ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายกี่ชิ้นเป็นต้น

 คลิ้กชมVDOการนับสินค้าด้วยRemote IOต่อกับSCADA

Last Updated ( Thursday, 12 July 2018 06:11 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

คลาวด์Go-Globalคือ?

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ