Home
Search Only:

Search Keyword UCON

Total 13 results found.

... เป็นต้น โดยเป็นเครื่องที่มีการชั่งผลผลิตที่ผลิตได้เป็นล็อตๆไป 2. ใช้GENESIS32อ่านค่าโดยตรงจากเครื่องชั่งหรืออ่านผ่านOPC Serverเช่นKepware UCON 3. เก็บค่าที่อ่านได้ไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Serverหรือ ...
ถ้าไม่ต้องการเขียนโค้ดใดๆสามารถใช้Kepware UCONเพื่ออ่านค่าจากอุปกรณ์Serialได้ ดูวิธีการของUCONที่นี่ แต่ถ้าสามารถเขียนโค้ดเองเพื่อประหยัดต้นทุนสามารถใช้Visual Studio Expressร่วมกับCOPC32ได้   ...
...  เราจะใช้DriverคือUCONของICONICS OPC UAเพื่อรับค่าจากเครื่องชั่ง แต่ถ้าใช้การRead ข้อมูลตามปกติ ค่าที่ได้จะมีQualityเป็นBadเนื่องเครื่องชั่งไม่ได้ส่งค่ามาต่อเนื่องจะส่งมาแล้วหยุด ทำให้ช่วงถัดมา(ไม่กี่มิลลิวินาที)OPCจะอ่านค่าไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์หยุดส่งค่าไปแล้ว ...
... UCON (ย่อมาจาก User Configugarion) ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ซีเรียลทั่วไปได้ ก่อนอื่นต้องดูรูปแบบของค่าที่ถูกส่งออกมาเพื่อที่จะดูว่าควรจะกำหนดค่าความยาวหรือตัดคำใน UCON อย่างไร เช่นถ้าค่าที่ส่งออกมามีการลงท้ายด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ ...
กรณีที่ใช้ UCON (User Configuration Driver) ของ ICONICS OPC UA และ Kepware เชื่อมต่อเพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณ์ซีเรียลที่ส่งข้อมูลเป็นจังหวะที่นานเช่นทุก 1 นาที มักจะทำให้ค่าที่แสดงใน SCADA หรือ OPC Client ...
... Microcontroller เราต้องรู้ Command ในการ Read/Write ครับ แต่ถ้า Microcontroller ส่งค่าออกมาเป็นช่วงผ่าน RS232 อยู่แล้ว เราสามารถใช้ UCON ทำหน้าที่เป็น OPC Server ได้เลยโดยไม่ต้องรู้ Command ในการ Read ...
EDA เคยนำเสนอบทความเกี่ยวโซลูชั่นสร้าง OPC ให้กับอุปกรณ์ซีเรียลเช่น เครื่่องชั่ง อุปกรณ์วัดสัญญาณต่าง ๆ ในโรงงาน ห้องแล็ป เป็นต้น ที่ไม่มี OPC Server รองรับด้วย KEPWare UCON แล้ว แต่ในบางครั้งเมื่อสัญญาณที่ได้รับประกอบด้วยตัวอักษรแถวเดียวซึ่งรวมค่าพารามิเตอร์และสถานะต่าง ...
... ASCII ผ่าน Serial Port เพื่อแสดงที่หน้าจอ PC ถ้าหาก TOC Controller มี Modbus Communication เราสามารถเชื่อมต่อ SCADA ผ่าน Modbus OPC Server ได้ แต่ถ้ามีเพียง ASCII Serial ทำธรรมดาเราก็สามารถใช้ UCON ...
กรณีที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็น Ascii Serial ธรรมดาและเราไม่มี OPC Server เราสามารถใช้ UCON OPC Server ติดต่อมาได้แล้ว บางครั้งอุปกรณ์ใช้คำสั่่งอ่านข้อมูลเพียงคำสั่งเดียวแต่ให้ค่าข้อมูลทุกประเภทออกมาทั้งหมด ...
... RS232, RS485 ก็สามารถสร้าง OPC Server ขึ้นมาใช้งานได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ SCADA Software ต่าง ๆ การสร้าง OPC Server สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะใช้ ICONICS UCON KEPWARE ซึ่งสามารถบริการข้อมูลให้ ...
การออกแบบระบบ SCADAที่จะนำมาใช้งานในโรงงาน อาคาร Substation ฯลฯ สามารถช่วยงานให้กับพนักงาน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วทั้งการแสดงผล รายงานผล ...
... UCON เป็น OPC Server ได้ เพื่อให้ SCADA Software สามารถเอาไปแสดงผลและใช้งานต่อได้ครับ ชมวิธีการด้านล่างครับ  ...
13. สอน GENESIS SCADA
('Uncategorised Content')
... UCON เป็น OPC Server ให้อุปกรณ์ซีเรียล การใช้งาน Sound Notification Toolkit ( 10.2 Mb) GENESIS32 Advance : การอ้างถึงค่า OPC tag ด้วย VBA สร้างเว็บเพื่ออ่านเขียนค่าจาก OPC tag โดยใช้ความสามารถของ GENESIS32 ...

สิ่งที่น่าสนใจ

 บริการงาน SCADA / IoT โดย EDA

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ