Home
Search Only:

Search Keyword COPC

Total 52 results found.

Page 1 of 3
... Triggerไปสั่งการเช่นเดียวกับTriggerแบบอื่นๆ  บทความที่เกี่ยวข้อง สร้างSCADAด้วยการเขียนโปรแกรม ใช้อะไรอย่างไร COPC32เก็บข้อมูลไว้ในMySQL สร้างOPC DataLoggerด้วยCOPC32/VS2015  ...
กรณีที่ต้องการใช้COPC32เป็นTimerไปด้วยในตัวและให้จังหวะTimerเร็วกว่า1วินาที     จากVDO: COPC32 การใช้เป็นTimerในExcel ซึ่งแสดงวิธีการนำสัญญาณจากKepwareมาเป็นจังหวะควบคุมในCOPC32ทำงานเพื่อแสดงข้อมูลตามจังหวะที่ต้องการในExcelเนื่องจากExcelไม่มีTimerให้ใช้นั้น ...
...  Me.Label1.Text = dt.Rows(0)("v1") 'Me.lblName.Text = dt.Rows(0)("Name") ' Me.lblEmail.Text = dt.Rows(0)("Email") Axcopc1.opcWrt(0, ...
...    2. ใช้Microsoft Visual StudioหรือMicrosoft Visual Studio Express ใช้ActiveX ControlของHarwareเพื่ออ่านค่าจากHardware จากนั้นใช้ActiveX ControlของGENESIS32หรือGENESIS64หรือCOPC32เพื่อส่งค่าให้OPC ...
... = Axcopc1.GetVl(0)         param(2) = New SqlParameter(“@val2”, SqlDbType.Float) param(2).Value = Axcopc1.GetVl(1)         ...
เก็บข้อมลจากOPC Serverไว้ในMS SQL Serverด้วยCOPC32และVB.Net  ...
ถ้าไม่ต้องการเขียนโค้ดใดๆสามารถใช้Kepware UCONเพื่ออ่านค่าจากอุปกรณ์Serialได้ ดูวิธีการของUCONที่นี่ แต่ถ้าสามารถเขียนโค้ดเองเพื่อประหยัดต้นทุนสามารถใช้Visual Studio Expressร่วมกับCOPC32ได้   ...
ตัวอย่างโค้ดC#สำหรับเก็บข้อมูลOPCไว้ในMS SQL โดยใช้ร่วมกับCOPC32  ชมเวอร์ชั่นVDOที่นี่ โค้ดด้านล่างทำงานในTimerเพื่อเก็บข้อมูลจากOPC tagที่ใช้COPC32เป็นตัวอ่านค่ามาเก็บในMS SQL Server โดยเก็บในDatabaseชื่อtestในตารางt1 ...
ตัวอย่างการใช้COPC32เก็บข้อมูลจาากOPC Serverไว้ในMySQL อ่านต่อ ...
ในCOPC32 2.00ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ มีการเพิ่มEventชื่อdatChngXที่สามารถทำให้เรารู้ว่าTagตัวไหนเปลี่ยนแปลงค่าและนำมาใช้เป็นเงื่อนไขการทำงานได้   ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการให้Label1แสดงค่าของTag(0)เฉพาะเมื่อเวลาที่Tag(0)เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ...
ตัวอย่างนี้จะใช้COPC32เก็บข้อมูลจากOPC Serverไว้ใน Microsoft SQL Server 2014 Express โดยใช้COPC32บนVisual Studio 2015 Express ข้อดีคือต้นทุนถูกกว่าOPC Plugin สามารถปรับการทำงานได้ตามต้องการ ไม่จำกัดจำนวนTag ...
ถาม: จะใช้COPC32รับส่งค่าระหว่างHardwareผ่านOPC Serverอย่างไร   ตอบ: ในCOPC32มีคำสั่ง opcWrt หมายถึงOPC WriteมีSyntaxการใช้งานดังนี้   Axcopc.opcWrt( เลขIndexของTag, ค่าที่ต้องการเขียนลงไป ...
GENESIS32 และ GENESIS64 จะมีModbus OPCทั้งแบบTCPและRTUมาให้ทำให้สามารถติดต่อกับPLC/Controllerต่าง ๆ ที่มีModbus RTUและTCPดังต่อไปนี้ได้เลยครับ     เช่น - ABB AC500 - Allen Bradley เช่นMicrologix ...
COPC32เป็นActiveX Controlเพื่ออ่านเขียนข้อมูลไปยังOPC Server สามารถใช้เป็นตัวกลางเพื่อสร้างSCADAบนExcel, MS Visual Studio, Delphi, ฯลฯ ได้ ในบทความนี้จะแนะนำการสร้างSCADAบนMS Excelครับ หลักการทำงาน ...
  ตัวอย่างไฟล์Excel เพื่อใช้Excelเป็นSCADAแสดงRealtime trendด้วยCOPC32 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ |  ชมตัวอย่างการใช้งานที่นี่  ...
ตัวอย่างโปรเจ็คVisual Studio Express 2010เขียนด้วยภาษาC# ใช้COPC DLL ตรวจสอบว่าOPC Serverที่ติดต่ออยู่นั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจเกิดความขัดข้องหรือหลุดไปแล้ว ถ้านิ่งเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ Reconnect ...
ตัวอย่างโปรเจ็คVisual Studio Express 2010เขียนด้วยภาษาC# ใช้COPC DLLอ่านเขียนข้อมูลไปยังOPC Serverและเก็บข้อมูลไว้ในMS SQL Server   VDO/บทความที่ควรชมก่อน : ใช้COPC DLLบนC# 2010  ...
... : ใช้COPC DLLบนC# 2010 ไฟล์ที่ต้องใช้(ถ้ายังไม่มี) ดาวน์โหลดCOPC DLL ดาวน์โหลดICONICS OPC UA Server สำหรับทดสอบ ดาวน์โหลดไฟล์C#ตัวอย่างพร้อมไฟล์คอนฟิกOPCตัวอย่าง ส่วนสำคัญของโค้ด ...
... เราสามารถเอาค่านี้มาแสดงสถานะของOPC Serverได้     ตัวอย่างโค้ดการแสดงสถานะของOPC ServerในC#โดยใช้COPC Dllอ่านค่าQualityของสัญญารในกลุมSystemมา private void timer1_Tick(object sender, ...
ตัวอย่างโค้ดการสร้างไฟล์ Excel ด้วย VB.net โดยใช้ Microsoft Excel Object Library สามารถใช้ประยุกต์สร้างExcel Reportเช่นใช้ร่วมกับ COPC32 เพื่อนำข้อมูลจากOPC Serverมาสร้างรายงานเป็นต้น Imports Microsoft.Office Imports ...
... Timer ได้ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้ หลักการ ICONICS OPC UA มี Driver แบบ Simulator ที่สร้างสัญาณจำลองขึ้นมา เช่นสัญญาณ Ramp, Random เป็นต้น โดยสามารถกำหนด Update rate ของสัญญาณได้ เราสามารถใช้ COPC32 ...
... copc1_datChange(int tagIndex) { if (tagIndex == 1) { label1.Text = copc1.tgVal(1).ToString(); } } จากตัวอย่าง Event ชื่อ datChange ของ ...
... อย่างไรก็ตาม การใช้งาน ICONICS OPC UA เพื่อทำหน้าที่ Data Logger นี้ จะต้องมีตัวสั่งงาน OPC tag ชื่อ Execute ดังนั้นต้องมี SCADA เช่น DataWorX/GENESIS32/GENESIS64 หรือ COPC32 เป็นตัวสั่งงาน บทความที่เกี่ยวข้อง: การสร้างStore ...
25. การใช้ COPC DLL บน Excel
(Solutions/SCADA Solutions)
แม้ว่าบน Excel จะไม่มี Timer เราก็สามารถใช้งาน COPC DLL (ตัวนี้ต่างจาก COPC32 ครับ) เพื่อสร้าง SCADA บน Excel ได้   COPC DLL เป็น DLL Component ที่ใช้หน่วยความจำน้อย มีข้อดีคือไม่เปลืองทรัพยากรระบบ ...
«StartPrev123NextEnd»

สิ่งที่น่าสนใจ

L53U Multi Power Transducer
L53U Multi Power Transducer
Single-phase / 2-wire and 3-wire, three-pase / 3-wire and 4-wire systems
More InformationPdf DownloadSpecification