Home
Search Only:

Search Keyword COPC

Total 27 results found.

Page 1 of 2
Kepware KEPServerเวอร์ชั่น6.7มีการปรับปรุงDriverให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในการติดต่ออุปกรณ์ของAtlas Copcoอย่างPower Focus 6000 และ Micro Torque Focus 6000ซึ่งใช้งานมากในอุตสาหกรรม และมีOPC Serverเพียงไม่กี่รายที่ติดต่อTorque ...
Requirement ติดตั้งKepware KepserverEx OPC Server เพื่อทดสอบร่วมกัน ติดตั้งCOPC32 ดาวน์โหลดไฟล์  ...
เราสามารถสร้างการทำงานที่จะกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสัญญาณของOPC tagตัวที่เราสนใจมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นได้
4. COPC32/COPCDLL OPC Data on Event
('Uncategorised Content')
In this article, I will show how to use OPC Data event to control something. For example, doing some operation if value of specified OPC Tag changed.
ท่านที่สร้างSCADAด้วยCOPC DLLบนVisual Studio/Visual Studio Expressเป็นต้น ทั้งVBและC# เมื่อมีจำนวนOPC tagที่ต้องใช้จำนวนมากแล้วต้องการนำเข้าOPC tagที่ExportจากOPC Serverโดยตรง กล่าวคือไม่ต้องการพิมพ์ชื่อOPC ...
โปรแกรมSCADAทั่วไปมีโมดูลต่างๆให้ครับ แต่ถ้าดราต้องการเขียนโปรแกรมเองด้วยเหตุผลเช่น ต้องการฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่ต้องถึงกับใช้ซอฟต์แวร์SCADA เช่นเขียนโปรแกรมDatalogเพื่อเอาข้อมูลจากOPC server มาก็บในฐานข้อมูล ...
7. COPC32: OPC Data Bridge
('Uncategorised Content')
รับส่งข้อมูลระหว่างOPC tagด้วยCOPC32  ...
8. COPC32 Release Note
('Uncategorised Content')
  V2.0 •  New datChgX event, invoke when tags value changes and return with related tag index number.   Example code (VB.Net)   Private Sub Axcopc1_datChngX(sender As Object, ...
This example shows SCADA created by Visual Studio Express 2015 with COPC32 activeX control.  ...
นำสัญญาณจากOPC ServerมาแสดงแบบTrendด้วยCOPC32บนVisual Studio Express 2015 โดยจะต้องติดตั้งCOPC32 ActiveX Controlเสียก่อน ดาวน์โหลดตัวอย่างโปรเจ็ค (เปิดด้วยVisual Studio Express 2015) | ดาวน์โหลดVisual ...
ควบคุมPLC/Controllerด้วยสูตรการผลิตบนExcel (ใช้Excelควบคุมการทำงานผ่านOPC ServerไปยังPLC/Controller)
ถ้าเราต้องการทำData LoggerสำหรับController/PLCต่าง ๆ ขึ้นมาเองตามการเขียนโปรแกรมเช่นด้วยVB, VB.Net, C# สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
VDO แสดงขั้นตอนง่ายๆในการนำสัญญาณจาก PLC/Controller มาแสดงเป็น Real time Trend Chart บน Excel โดยใช้ COPC32  ...
15. COPC DLL Member
('Uncategorised Content')
Property, Function, Event of COPC DLL for SCADA/HMI programming.  ...
หลายท่านสงสัยว่าเราจะสามารถใช้คลาวด์โซลูชั่นกับแอพลิเคชั่นSCADAที่สร้างด้วย COPC32 ได้ไหม และดีกว่าการใช้ COPC32 โดยตรงจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ  ...
เมื่อใช้ EXCEL ทำงานเป็น SCADA มีข้อแนะนำเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ครับ
19. ใช้ Excel เป็น SCADA
('Uncategorised Content')
21. สอน ReportWorX
('Uncategorised Content')
... สร้างรายงานจากKepware DataLogger ใช้COPC32เป็นOPC Data Logger แล้วใช้ReportWorXแสดงรายงานผ่านเว็บ สร้างรายงานจากMySQL สร้างรายงานจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหลายตารางด้วยReportWorX ดาวน์โหลด ReportWorX ...
COPC32 เป็น ActiveX Control ที่ใช้สร้าง SCADA ได้ซึ่งมีราคาเพียง 8,xxx บาท เท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้าง SCADA แต่มีงบประมาณจำกัด และต้องการสร้างด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งที่คุ้นเคยอย่าง VB, VB.Net, ...
เราสามารถแสดงค่า Quality ของสัญญาณ OPC tag เพื่อประโยชน์ในการใช้เงื่อนไขแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หากQuality เป็น Bad แสดงว่าการสื่อสารไปยัง OPC tag นั้น ๆ ขัดข้องเป็นต้น
TESMA ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน Automation/SCADA และ Instrumentation จากอาร์เจนติน่าเลือกใช้ COPC DLL ซึ่งเป็น ActiveX Control ซึ่งนำไปใช้กับโปรแกรมภาษา C# (รวมทั้ง VB6, VBA และ VB.Net ได้) เพื่อสร้าง HMI/SCADA ...
กรณีที่สร้าง SCADA ด้วย C# ขอแนะนำให้ใช้ COPC dll ครับ เนื่องจากเขียนโค้ดน้อย สามารถกำหนด OPC tag ที่ต้องการติดต่อได้ (จะกี่ tag ก็ได้) โดยใช้อ็อปเจ็ค COPC dll ตัวเดียว และใช้ Memory น้อยกว่า ดู VDO การใช้งานง่าย ...
«StartPrev12NextEnd»

สิ่งที่น่าสนใจ

**** บริการงาน SCADA / IoT โดย EDA ****

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ