Home
ต้องการเก็บข้อมูลด้วย SCADA ไว้แบบ Excel (CSV) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 April 2012 17:51

image

ท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลสัญญาณด้วย GENESIS32 SCADA ไว้ในรูปแบบที่เปิดด้วย MS Excel ได้ เพราะไม่อยากเก็บไว้ในฐานข้อมูล หรือ MS Access ท่านก็สามารถทำได้โดยใช้ Persistent Trend ของ GENESIS32 ครับ

 

Persistent Trend นั้นต่างจาก TrendWorX32 Configurtor ตรงที่จะเก็บสัญญาณไว้ใน Memory ทำให้สามารถดูย้อนหลังได้เร็วและสามารถเก็บสัญญาณไว้ในดิสก์ในรูปแบบ CSV ไฟล์ได้ ไม่ต้องเก็บในฐานข้อมูล ข้อดีคือง่าย สะดวก ข้อด้อยคือดูสัญญาณย้อนหลังแบบกราฟ Trending ได้ตามจำนวนสัญญาณที่ระบุไว้ว่าจะเก็บใน RAM กี่ตัวอย่าง แต่ก็ยังสามารถดูย้อนหลังใน CSV Excel ได้ไม่จำกัดครับ ขณะที่ TrendWorX Configurator นั้นเมื่อเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL, MySQL, MS Access นั้นสามารถดูย้อนหลังได้ตามความจุและความสามรถของ Database

 

image

รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1 เป็นโปรแกรม Persistent Trend ของ GENESIS32 SCADA

 

วิธีการใช้งาน

1. เปิดโปรแกรมจาก Start > Programs > ICONICS GENESIS32 > TrendWorX32 > Persistent Trending Configurator

2. เลือกเมนู Edit > Add Group

ตั้งชื่อ Group Name กำหนดความละเอียดของการเก็บสัญญาณ(Data Collection Rate) และจำนวนสัญญาณ(Samples)

image

รูปที่ 1

 

ที่แท็ป Logging Configuration เลือก Logging to Disk แล้วคลิ้กปุ่ม Browse เพื่อกำหนดชื่อไฟล์และที่เก็บไฟล์ CSV ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลสัญญาณ โดยเราสามารถกำหนดจำนวนไฟลฺ์สูงสุดและระยะเวลาในการสร้างไฟล์ใหม่(Start New CSV/TXT File) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลลงไฟล์ (Log to Disk After) เช่นจากรูปที่ 2 ให้สร้างไฟล์ LOGxxx.csv ไว้ในPathที่ระบุ โดยสร้างไฟล์ใหม่ทุกชั่วโมง เก็บข้อมูลลงไฟล์ทุก 1 นาที และจำนวนไฟล์สูงสุดเท่ากับ 96 ไฟล์ ดังนั้นถ้าเป็นไปตามนี้จะเก็บข้อมูลได้ 4 วัน เนื่องจากสร้างไฟล์ทุก 1 ชั่วโมง เมื่อครบ 96 ไฟล์จะเป็นเวลา 4 วัน เมื่อครบแล้วก็จะทับข้อมูลไฟล์ที่เก่าสุดด้วยข้อมูลใหม่ ดังนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังใน Excel ได้นาน ๆ ก็ระบุจำนวนไฟล์มากขึ้นได้

 

image

รูปที่ 2

 

คลิ้ก OK

 

3. เพิ่มสัญญาณที่จะเก็บ เลือกเมนู Edit > Add Tags แล้วเลือกสัญญาณที่ต้องการให้ครบ

image

รูปที่ 3 คลิ้กปุ่ม OPC Tags.. เพื่อเลือกสัญญาณต่าง ๆ

 

คลิ้ก OK

 

ทดสอบการทำงานโดยคลิ้กไอคอนไฟจราจรเพื่อ Start เมื่อครบเวลาก็จะมีไฟล์ CSV ถูกสร้างขึ้นมา

image

รูปที่ 4

 

ข้อมูลภายในประกอบด้วยสัญญาณและค่าของสัญญาณ Time Stamp และอื่น ๆ

image

รูปที่ 5

 

ส่วนสัญญาณที่เก็บใน RAM เราสามารถนำไปพล็อตใน GraphWorX32 ได้ โดยเมื่อวาง TrendView ใน GraphWorX ก็สามารถ Browse เอาสัญญาณมาพล็อตได้เหมือนการดึงสัญญาณจาก TrendWorX Configurator ครับ

 

image

รูปที่ 6

 

เลือกสัญญาณที่ต้องการพล็อตแสดงบน Trend Viewer

image

รูปที่ 7

Last Updated ( Monday, 02 April 2012 09:52 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ