Home
เรื่องของ Format ใน ProcessPoint ของ GENESIS32 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 March 2012 16:31

เวลาที่เราเอาค่าจาก OPC Server มาแสดงใน GraphWorX32 และเราต้องการแสดงค่าในแบบฟอร์แมตต่าง ๆ เช่น แสดงค่าเป็นตัวเลขแบบทศนิยม ตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขฐานสอง ฐานสิบหก ต้องการให้ปัดเศษทศนิยม ต้องการให้มี0นำหน้า เป็นต้น สามารถทำได้ครับ

 

เวลาที่เราเอาค่าจาก OPC Server มาแสดงใน GraphWorX32 และเราต้องการแสดงค่าในแบบฟอร์แมตต่าง ๆ เช่น แสดงค่าเป็นตัวเลขแบบทศนิยม ตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขฐานสอง ฐานสิบหก ต้องการให้ปัดเศษทศนิยม ต้องการให้มี0นำหน้า เป็นต้น สามารถทำได้ครับ

ใน GraphWorX32 เรามักแสดงค่าของสัญญาณหรือค่าจาก Data Source อื่น ๆ บน Process Point ทั้งนี้ เราสามารถเลือกแสดงรูปแบบของสัญญาณนั้น ๆ ได้ ในรูปแบบอื่น ๆ แม้ว่าสัญญาณที่เอามาแสดงจะมีรูปแบบที่ต่างกันก็ตาม

เช่นจากรูปที่ 1 เมื่อผมดึงค่าจาก Data Source แบบ OPC Server มาแสดงบน Process Point เราสามารถกำหนด Client Display Type เช่นในที่นี้เลือกแสดงแบบ FLOAT และกำหนดให้ทศนิยมแสดงเพียง 3 ตำแหน่ง และตัวเลขหน้าทศนิยมให้แสดง 4 ตำแหน่ง

image

รูปที่ 1

เมื่อเข้าสู่โหมด Runtime ถ้าสัญญาณมีค่าตัวเลขหน้าทศนิยมมากกว่า 4 ตำแหน่ง ก็จะถูกตัดเหลือ 4 ตำแหน่งและมีสัญลักษณ์บอกว่าตัวเลขจริงมีมากกว่า 4 ตำแหน่งดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

แต่ถ้าผมเลือก Format (โดยพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้) เป็น zz.zzz แทน xxxx.xxx เมื่อเข้าสู่ Runtime ตัวเลขจะถูกตัดให้เหลือ 5 หลักซึ่ง 5 หลักนี้จะรวมทั้งตัวเลขหน้าทศนิยมและหลังทศนิยม โดยจะเอาตัวเลขหน้าทศนิยมเป็นหลัก

image

รูปที่่ 3

เช่นถ้าค่าสัญญาณจริง เป็น 34333.355 ก็จะถูกแสดงเป็น 34333 เนื่องจากตำแหน่งรวมทั้งหน้าหลังทศนิยมกำหนดไว้เป็น 5 ตำแหน่ง

image

รูปที่  4

แต่ถ้าFormat เป็น zz.zz (ตำแหน่งรวมเท่ากับ 4 หลัก) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น ##.## เพื่อบอกให้รู้ว่าจำนวนตำแหน่งรวมเกิน

image

รูปที่ 5

ถ้าสัญญาณมีจำนวนหลักรวมเท่ากับหรือน้อยกว่าที่เรากำหนดก็จะแสดงทศนิยมตามจำนวนที่เรากำหนด

image

รูปที่ 6

(จากรูปที่ 1 และ 3 เราเลือกอ็อปชั่น Leading Zeros ด้วย ดังนั้นเมื่อค่าตัวเลขหน้าทศนิยมน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด ก็จะมีเลขศูนย์แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่)

นอกจากนี้เราสามารถกำหนด Client Type เป็นรูปแบบอื่น  ๆเช่น BINARY

image

image

รูปที่ 7 (ProcessPoint บนแสดงแบบ BINARY ล่างแสดงแบบ FLOAT)

รูปแบบ Client Type ทั้งหมด

image

image

 

สิ่งที่น่าสนใจ

LED Tower จาก M-System คุณภาพสูง ทน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเข้าสาย 
IT60 Series
Component Identification

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ