Home
ประโยชน์ของคลาวด์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 24 January 2012 18:26

คลาวด์คือการเรียกใช้แอพลิเคชั่นจากแม่ข่ายโดยตรง บทความนี้จะแสดงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากคลาวด์ GO-GLOBAL

 

GO-GLOBAL คือ Cloud Solution เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Cloud Server)  และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อเรียกใช้แอพิเคชั่นซอร์ฟแวร์ได้พร้อมกัน โดยแอพลิเคชั่นทั้งหมดทำงานบนแม่ขายโดยตรง

 

ประโยชน์

 

1. ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอร์ฟแวร์

เนื่องจากเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ สามารถใช้งานแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายคลาวด์โดยตรง ดังนั้นการอัพเดทและปรับปรุงทำได้ที่แม่ข่ายที่เดียว เมื่อมีการจัดจ้างสร้างแอพลิเคชั่นใดๆก็จ้างให้สร้างสร้างสำหรับแม่ข่ายเท่านั้น

 

2. ลดภาระการพัฒนาแอพิเคชั่น

ในอดีต หากต้องการให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถดูรายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น แต่ปัจจุบันเราสามารถแชร์แอพลิเคชั่นรายงานให้ผู้ใช้ผ่านคลาวด์ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม HMI หากต้องการแสดงผลผ่านเว็บต้องมีการซื้อแอพลิเคชั่นเพิ่ม หรือสร้างเว็บแอพลิเคชั่น แต่เมื่อใช้งานคลาวด์ เราไม่จำเป็นต้องซื้อหรือพัฒนาแอพิเคชั่นเองเลย

 

3. ลดค่าใช้จ่ายแอพิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์ม

หากเรามีแอพิเคชั่นที่ต้องการให้สามารถทำงานได้บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน คลาวด์โซลูชั่นของ GO-GLOBAL ช่วยทำให้ความต้องการเหล่านี้เป็นไปได้ เช่นทำให้สามารถเรียกใช้แอพลิเคชั่น Windows/UNIX บนไคลเอ็นท์แบบ Windows/UNIX/LINUX/iPad/WindowsCE/PocketPC/Android ทำให้เราไม่ต้องพัฒนาแอพิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่

 

4. ลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์

เนื่องจากแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ทำงานบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นไคลเอ็นท์ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่และเสป็คที่สูง ก็สามารถใช้งานแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้

 

5. ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ระบบคลาวด์สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ เช่นระบบอีเมล์ที่ผู้ใช้ฝั่งไคลเอ็นท์ใช้เรียกใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไป เช่นเดียวกับแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งนี้เราสามารถอนุญาติให้มีการแชร์ไดเร็กทอรี่ ไฟล์ และยอมให้มีการสั่งพิมพ์เอกสารที่ไคลเอ็นท์(Local print) ได้

 

6. ลดภาระและค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง

หากแอพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ได้ทำงานผ่านคลาวด์ แต่เป็นการติดตั้งโดยตรงที่คอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานต่าง ๆ ผู้ดูแลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำซึ่งใช้เวลานานกว่าการตรวจสอบซ่อมบำรุงที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์

 

7. เรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

การเรียกใช้แอพิเคชั่นบนคลาวด์สามารถเรียกใช้ผ่าน Internet/VPN ได้ เราสามารถใช้งานผ่าน iPad/ Tablet/ Notebook ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ เราจึงสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาตัวไหนของใครก็ได้ในการเรียกใช้งานเมื่อเราทราบ Account และ Password

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการติดตั้ง GO-GLOBAL CLOUD

Last Updated ( Friday, 18 May 2012 08:12 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ