ต้องการทดสอบ GO-GLOBAL CLOUD โดยไม่ติดตั้งซอร์ฟแวร์ Print
Written by Administrator   
Monday, 23 January 2012 16:43

GO-GLOBAL คือ Cloud Solution เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Cloud Server) ได้เหมือนซอร์ฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เหล่านั้นในเครื่องลูกข่าย และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อเรียกใช้แอพิเคชั่นซอร์ฟแวร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง โดยอิสระต่อกัน หากเราต้องการทำทดสอบ GO-GLOBAL CLOUD โดยไม่ต้องการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เราสามารถทดสอบผ่าน MS Internet Explorer ไปใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ CLOUD Server ของผู้ผลิตได้ดังนี้

 

ขั้นแรกให้ทำการเปิดโปรแกรม MS Explorer ไปยัง URL http://www.graphon.com/products-and-solutions/go-global-online-demo

จะพบกับทางเลือกในการทดสอบดังรูปที่ 1

 

image

รูปที่ 1

 

ให้เลือก CLOUD SERVER แบบที่ต้องการว่าจะเป็น Windows หรือ UNIX จากนั้นเลือก Application ที่ต้องการใช้งาน เช่นสำหรับ Windows Host เลือก Application เป็น Program Window แล้วคลิ้ก GO! โปรแกรม MS Internet Explorer จะถามว่าเราต้องการติดตั้ง AxtiveX control หรือไม่ ให้ตอบ Allow เราจะพบกับหน้าต่างแสดงรายการโปรแกรมที่ Windows Host แชร์ไว้ให้เราใช้งานดังรูปที่ 2

 

image

รูปที่ 2 โปรแกรมต่าง ๆ ของ CLOUD SERVER ที่อนุญาตให้ใช้งาน

 

ดับเบิ้ลคลิ้กเลือกโปรแกรมที่ต้องการทดสอบ