Home
ความสำคัญของ SCADA ใน Solar Farm PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 January 2012 22:24

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสดงอาทิตย์ใน Solar Farm หรือโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่นั้น หากมีระบบ SCADA ทำให้ได้ประโยชน์ด้านการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตทั้งด้านการลด Downtime ทำให้ได้กำลังการผลิตเพิ่ม การตรวจสอบสถานะการทำงานได้รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์กระบวนการและกำลังการผลิตเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารงานและตัดสินใจ และการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนเพื่อความร่วมมือด้านการลงทุนได้ เนื่องจากข้อมูลที่เป็น Real time และแม่นยำที่สามารถตรวจสอบได้แก่นักลงทุน

 

 

Solar Farm ที่มีขนาดใหญ่ มีแผงโซลาร์กริดและ Inverter จำนวนมาก ควรมีการพิจารณาข้อมูลด้านการสื่อสารว่าจะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบSCADA ได้อย่างไร ซึ่งโดยปกติทั่วไป Invereter จะสามารถสื่อสารและต่อพ่วงกับ Inverter อื่น ๆ มายังซฮร์ฟแวร์ SCADA ได้ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานเช่น Modbus และยิ่งกว่านั้นบางยี่ห้อก็มี Gateway Server ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบริการข้อมูลระหว่าง Inverter หลายๆตัวกับ SCADA ยกตัวอย่างยี่ห้อ SMA ก็จะมี WebBox ทำหน้าที่บริการข้อมูลจาก Inverter ที่พ่วงกันหลาย ๆ ตัวให้กับ OPC SErver และด้วยข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วยสถานะการทำงาน สถานะการแจ้งเตือน Error และค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเช่น Voltage, Current, Energy (KWh), Power (KW), ฯลฯ ก็จะถูกส่งให้ SCADA ผ่าน OPC Server หรือ Driver ใด ๆ ก็จะถูกนำไปประมวลผลบน SCADA ทั้งเพื่อเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นกำลังการผลิตทั้งด้าน Input ก่อนเข้า Inverter และ Output หลังจากออกจาก Inverter เป็นต้น รวมทั้งที่พร้อมจ่ายให้การไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าที่วัดโดย Power Meter ตัวหลัก ข้อมูลเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์โดย SCADA จะบ่งบอกถึง

- สถานะของ Inverter แต่ละชุด พร้อมกับค่า Downtime แยก/รวม Inverter ขัดข้อง

- Source Power วัดจากความเข้มแสง

- Input Power วัดจากพลังงานขาเข้าก่อน Inverter

- Output หลังจากผ่าน Inverter

- กำลังการผลิต (kWh) และพลังงาน(kW)ที่จ่ายให้การไฟฟ้า วัดโดย Power Meter

จากข้อมูลเหล่านี้พนักงานสามรถรับทราบและแก้ไขได้ทันเมื่อ Inverter ขัดข้อง โดยทราบจุดเกิดทันที

พนักงานและผู้บริหารสามารถหาประสิทธิภาพของระบบการผลิตได้ สามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้าสามารถลด Downtime ได้มากขึ้นจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่าใด

สามารถเปรียบเทียบประสิทธภาพรายวัน เดือน ปีของโรงไฟฟ้าได้

รับทราบกำลังการผลิตแบบ Real time

สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

สามารถรับทราบรายงานต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลเอง ซึ่งสามารถออกแบบเทมเพลตรายงานได้ ไม่ใช่แบบสำเร็จรูป

ผู้บริหารมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจ เช่นผลผลิตที่คืนทุนในแต่ละวัน สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบระบบและกำลังการผลิตได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยศักยภาพที่สามารถอินธิเกรตระบบ Facility อื่น ๆ เข้ากับระบบผลิตได้ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับส่วนที่มีความเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ไม่เหมือน Software สำเร็จรูปทั่วไปที่มาพร้อมกับ Inverter ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นกับความต้องการของผู้ใช้และผู้บริหาร ทั้งด้านรูปแบบการแสดงผล เช่น ต่อพนักงาน ผู้บริหาร และนักลงทุน ทำให้ประหยัดต้นทุนด้านการลงทุนด้านITสำเร็จรูปที่ตายตัวสำหรับงานเฉพาะ หากต้องการฟีเจอร์ที่ต่างออกไปและก็ต้องซื้อโซลูชั่นเพิ่มเนื่องจากมีความสามารถเฉพาะกับ Inverter ไม่สามารถต่อกับ Power Meter, ตัววัดความเข้มแสง Battery Bank, อุปกรณ์ Network, UPS และอื่น ๆ อีกมากมายได้ ยกตัวอย่างเช่นหาดมีการผลิตไฟฟ้าทั้งจากลมและแสงอาทิตย์ รวมทั้งต้องการตรวจสอบสถานะของอุปกณ์ Facility ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา หากต้องการหวังพึง Application สำเร็จรูป ก็จะต้องใช้ Software ที่เป็นเอกเทศต่อกันมากกมายและไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย ๆ เหมือน SCADA การลงทุนด้าน SCADA จึงมีประสิทธภาพทั้งด้าน การพัฒนาความรู้ที่จะอยู่คู่กับองค์กรซึ่งถือเป็นแกนหลักขององค์ความรู้สำคัญด้านการผลิต ทั้งด้านการปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร และด้านค่าใช้จ่ายระยะยาว ซึ่งในความเป็นจริงระบบ SCADA ปัจจุบันมีราคาไม่แพงเหมือนก่อน ยิ่งกว่านั้นเมื่อต้องการความร่วมมือด้านการลงทุน SCADA สามารถสร้างความเชื่อมันให้แก่นักลงทุนได้ ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนว่าเรามีเครื่องมือที่สามารถชี้วัด ตรวจสอบ และใช้ควบคู่การตัดสินใจได้แบบ Real time และแม่นยำ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Last Updated ( Monday, 30 April 2012 09:16 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

  FCR06 / FCR12– ลดค่าไฟด้วยการปรับปรุงค่าPower factor ทำงานเร็ว พร้อมModbus
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ