บันทึกค่าสัญญาณในฐานข้อมูลโดยใช้ TrendWorX32, TrendWorX Report Print
Written by Administrator   
Monday, 19 December 2011 16:59
บันทึกค่าสัญญาณในฐานข้อมูลโดยใช้ TrendWorX32, TrendWorX Report โดยเป็นรูปแบบตารางอย่างง่าย