Home
มุมมองใดของ SCADA ที่นักบริหารควรสนใจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 31 October 2011 17:27

SCADA มักถูกมองจากคนส่วนใหญ่ว่าเป็นระบบแสดงสถานะการทำงานของระบบในรูปแบบกราฟิกให้ผู้ใช้งานส่วนกลางรู้ความเป็นไปทั้งหมด ในความเป็นจริง SCADA รุ่นใหม่มีความสามารถที่มากว่านั้น สามารถทำให้ผู้บริหารเพิ่มผลกำไร เพิ่มเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ SCADA สามารถให้ผลตอบแทนทั้งด้านตัวเงิน ความเชื่อมั่น เวลา และภาพลักษณ์ได้

หน่วยงานสมัยใหม่มีมุมมองต่อ SCADA ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจ เพราะสามารถรายงานผลการผลิตแบบ Real time ประกอบกับรายงานศักยภาพการผลิต ที่เรียกดูเมื่อไหรก็ได้ เราสามารถตั้งโปรแกรมให้มีการแจ้งเตือนเมื่อศักยภาพการผลิตลดลงกว่าระดับที่ยอมรับ เราอาจสงสัยว่า SCADA ทำได้จริงหรือ SCADAมีส่วนที่อินเทอร์เฟสกับเครื่องจักรผ่านตัวฮาร์ดแวร์เช่น PLC ยี่ห้อต่าง ๆ Temperature Controller, Process Controller อุปกรณ์รับสัญญาณต่าง ๆ ทั้งสมัยใหม่และรุ่นเก่า ๆ ดังนั้น SCADA สามารถตั้งโปรแกรมให้ตรวจสอบการทำงานที่ไม่ปกติในเวลาการทำงานได้ เช่น เวลาเริ่มงานที่ 6 โมง ถึง 2 ทุ่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีเครื่องจักรขัดข้อง หรือหยุดทำงาน SCADA อย่างเช่น GENESIS32 สามารถตรวจจับ บันทึกข้อมูล ทั้งเวลา จุดที่เกิดและ เวลาที่เข้าสู่สภาพปกติ เพื่อนำมาแจ้งเตือน Operator ให้ทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปคอยค้นหาว่าเกิดที่ไหนเพราะอะไร นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมารายงานให้ผู้บริหารทราบว่าความขัดข้องของระบบเกิดที่ไหนบ้าง เป็นเวลาเท่าไหร่ บ่อยขนาดไหน ทั้งรายตัว รายกลุ่ม หรือทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพว่า ในเวลาการทำงานทั้งหมด100% เครื่องจักรมีการใช้เวลาทำงานตามเป้าเท่าใด ระบบรวมมีประสิทธิภาพเท่าใด ซึ่งนั่นบอกอะไรกับนักบริหารบ้าง? บอกว่าจุดด้อยของระบบคืออะไรอย่างชัดเจน ซึ่งในเวลาปกติที่ไม่มีSCADA เราได้แต่คาดเดา(หรือมีข้อมูลแต่ไม่มีใครสรุปข้อมูล) และบอกให้เรารู้อีกด้วยว่าเมื่อเราแก้ไขจุดด้อยจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากขนาดใด และสามารถประมาณการณ์เป็นตัวเงินที่เพิ่มขึ้น มีตัวอย่างงานบางอย่างที่มีเครื่องจักรจำนวนมากอย่างโรงงานหีบปาล์ม ที่ก่อนจะมี SCADA ต้องใช้คนในการตรวจสอบระบบว่าทำงานเป็นปกติไหม ซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ก็ล่าช้ามาก เนื่องจากพื้นที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อการทำงานทั้งฝุ่น ควัน จึงไม่รู้ว่าเครื่องจักรหยุดไปนานเท่าใดแล้ว เมื่อมีSCADA ผู้ทำหน้าที่Operatorสามารถทราบสถานะการณ์ทำงานได้ทั่วถึง สามารถตั้งโปรแกรมแจ้งการเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงตามเวลาการทำงานที่วัดได้จริง(ไม่ใช่ตามรอบเวลาแบบเดิม)จากเครื่องจักรแต่ละตัว เมื่อระบบแจ้งเตือนว่าเครื่องจักรตัวไหนขัดข้อง Operatorที่นั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุมส่วนกลาง สามารถแจ้งผ่านวิทยุให้พนักงานในโรงงานไปตรวจสอบได้ทันที ซึ่งทำให้ Down time ลดลง ค่าอะไหล่ลดลง จากแผนบำรุงระบบของ SCADA และจากการตรวจสอบที่ทันท่วงที ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตที่ขาดหายไปจากการเกิดความขัดข้อง(Downtime)ได้

SCADA ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้ร่วมลงทุนได้ เนื่องจากมีความแม่นยำแน่นอน(ไม่ปรับแต่งข้อมูล) นอกจากการตรวจสอบและควบคุมแล้ว ยังช่วยทำงานรูทีนต่างๆแทนคน เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงาน ดังนั้นทุกเช้าหรือทุกอาทิตย์จะมีรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้มีเวลาในการวางแผนหรือสร้างสรรค์การทำงานอื่นๆที่เป็นผลดีแก่องค์กรได้เร็วขึ้น มากขึ้น

SCADA ในความเข้าใจของผู้บริหารจึงเป็นเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญในการบอกให้ทราบว่า โรงงาน หน่วยงาน ระบบของเรา มีข้อดีข้อด้อยตรงไหน เป็นเครื่องมือควบคุมระบบที่ต่างหน้าที่ต่างยี่ห้อ ให้ทำงานสัมพันธ์ ไปในทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผน สามารถส่งข้อมูลที่กระจัดกระจายมาที่ส่วนกลางเพื่อประมวลผลร่วมกัน สามารถรายงานข้อมูลสำคัญให้แก่แต่ละระดับผู้บริหาร พนักงาน ได้อย่างเหมาะสม ให้ปรับเปลี่ยนแผน ควบคุม หรือตัดสินใจได้ถูกต้องทันท่วงทีบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นการใช้งาน SCADA ในหน่วยงานจึงเป็นเรื่องที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานขององค์กรได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในด้านการบริหารงานและธุรกิจนั่นเอง

 

" SCADA ตรวจสอบ/วิเคราะห์/รายงานผล


 อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

  

 เป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพความแข็งแกร่งขององค์กร " 

 

 

 เขาใช้SCADAเพื่่องานอะไรบ้าง

 

Last Updated ( Friday, 19 July 2019 15:58 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ