ใช้ KEPWare UCON เป็น OPC Server ให้อุปกรณ์ซีเรียล Print
Written by Administrator   
Thursday, 13 October 2011 19:09

กรณีที่ต้องการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ซีเรียล แต่ไม่มี OPC Server รองรับ เช่นจากเครื่องชั่ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX เครื่องวัดสัญญาณ ฯลฯ ที่ส่งข้อมูลมาเป็นช่วง ๆ ผ่านซีเรียลพอร์ต RS232, RS485, RS422 เป็นต้น เราสามารถใช้ UCON เป็น OPC Server ได้ เพื่อให้ SCADA Software สามารถเอาไปแสดงผลและใช้งานต่อได้ครับ ชมวิธีการด้านล่างครับ