Home
ใช้ KEPWare UCON เป็น OPC Server ให้อุปกรณ์ซีเรียล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 13 October 2011 19:09

กรณีที่ต้องการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ซีเรียล แต่ไม่มี OPC Server รองรับ เช่นจากเครื่องชั่ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PBX เครื่องวัดสัญญาณ ฯลฯ ที่ส่งข้อมูลมาเป็นช่วง ๆ ผ่านซีเรียลพอร์ต RS232, RS485, RS422 เป็นต้น เราสามารถใช้ UCON เป็น OPC Server ได้ เพื่อให้ SCADA Software สามารถเอาไปแสดงผลและใช้งานต่อได้ครับ ชมวิธีการด้านล่างครับ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ